ОСОБЛИВОСТІ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЗА УЧАСТЮ МАЛОЛІТНІХ ТА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ

  • Тетяна Євгенівна Харитонова
  • Інесса Миколаївна Перчеклій
Ключові слова: посвідчення правочинів за участю дітей, органи опіки та піклування, речові права на нерухоме майно, нотаріальний процес

Анотація

Розглянуто актуальні проблеми правового регулювання відносин, які виникають при посвідченні правочинів за участю малолітніх та неповнолітніх дітей. З'ясовано особливості договорів за участю малолітніх та неповнолітніх дітей та надання дозволів органів опіки та піклування. Розглянуто особливості порядку нотаріального посвідчення договорів відчуження майна за участю малолітніх та неповнолітніх дітей відповідно до законодавства України.

Посилання

1. Конвенція ООН про права дитини: від 20.11.1989 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ згіо\¥/995_021
2. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-ІП. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. иа/1а\¥з/з1іо\¥/2947-14
3. Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України: Наказ МВС України від 13.04.2012 р. № 320[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/zl089-12
4. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. № 3425-ХІІ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ з1юте/3425-12
5. Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства Юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12
6. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 р. № 2402-ІП [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov. иа/^з/з1кто/2402-14
7. Про затвердження положення про прийомну сім'ю: Постанова КМУ від 26.04.2002 р. № 565 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-n
8. Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13.01.2005 р. № 2342-ІУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2342-15
9. Положенням про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Наказ, спільний МОН молодьспорт України та Мінсоцполітики України від 10.09.2012 р. № 995/557 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/zl629-12
10. Про затвердження Типового положення про дитячий будинок-інтернат: Наказ, Міністерства праці України від 02.04.2008 р. № 173 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0675-08
11. Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу: Постанова, КМУ від 26.04.2002 р. № 564 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/564-2002-%D0%BF
12. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 №435-IV. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/435-15
13. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 p. №2623-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-15
14. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11.12.2003 p. № 1382-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
15. Про затвердження порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини: Постанова, КМУ від 24.09.2008 р. № 866 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/866-008n.
16. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. №280/97-ВР [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-Bp
17. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 p. № 586-XIV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/586-14.
Опубліковано
2020-07-21
Розділ
Статті