СПОРТИВНЕ ПРАВО ТА СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ

  • Олександр Сергійович Омельчук
Ключові слова: спортивне право, суспільна свідомість, спортивні правовідносини, фізична культура й спорт

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення напрямів впливу спортивного права на суспільну свідомість: інформаційного, аксілогічного, психологічного, культурного. Розглянуто сутність та роль кожного з напрямків впливу. Визначено специфіку нормативного регулювання спортивних відносин. Досліджено тенденції сприйняття спортивних відносин та спортивного права в умовах сучасної України. З'ясовано основні проблеми правового нігілізму в сфері спорту. Окреслено можливі шляхи вирішення даних проблем.

Посилання

1. Гаро Г.О.Спортивне право: огляд національного законодавства і міжнародних стандартів / Г.О. Гаро, О.О. Кушнір. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://protokol.com.ua/ua/sportivne_pravo_oglyad_natsionalnogo_zakonodavstva_i_mignarodnih_standartiv/
2. Макогон О.В. Сутність спортивного права України /О.В. Макогон //Вісник Академії адвокатури України.-2015.-№1(32). -С. 70-78.
3. Моргунов О. А. Поняття та система джерел спортивного права / О. А. Моргунов // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 624-629 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/llmoadcp.pdf
4. Медведев Д.Ю. Спортивно-змагальна відповідальність. Санкції у спортивному праві (національні аспекти та іноземний досвід) / Д.Ю. Медведев. //Часопис Академії адвокатури України. -2013. -№4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2013_4_15
5. Вавренюк С.А. Роль виховних функцій фізичної культури і спорту серед студентської молоді: державно-управлінський аспект / С.А. Вавренюк // Інвестиції: практиката досвід. -2015. -№2. -С. 138-140.
6. У МВС назвали футбольні клуби, причетні до договірних матчів (список) // УНІАН. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://sport.unian.ua/football/10126658-u-mvs-nazvali-futbolni-klubi-prichetni-do-dogovirnih-matchiv-spisok.html
7. Кто убивает украинский спорт: наглая коррупция на чемпионах (расследование). [Електронний ресурс]. - Режим flocTyny:https:// www.facenews.ua/articles/2018/320835/
8. Олексин І.Я. Цінності спорту в контексті суспільного ідеалу гуманізму / І.Я. Олексин // Мультиверсум. Філософський альманах. -2015.-Вип. 3-4.-С. 190-203.
9. Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 p. № 3808-ХІІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/3808-12
Опубліковано
2020-07-20
Розділ
Статті