СУМІЖНІ З ПОРУКОЮ ПРАВОВІДНОСИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

  • Петро Михайлович Федосєєв
Ключові слова: порука, аваль, гарантія, страхування, кредитор, боржник, забезпечення

Анотація

Зроблена певна спроба правового «зрізу» вивчення конкретних відмінностей поруки, як засобу забезпечення виконання зобов'язань, від гарантії, авалю, страхування. Розглядаючи поруку під різними кутами, різними засобами порівняння з подібними інститутами отримується можливість більш поглибленого вивчення засобів забезпечення зобов'язання. Майнова відповідальність, забезпечена порукою, є, хоча і допоміжним засобом, але без такого дієвого регулятора, за умови правильного використання, досягти належного виконання обов'язків та реалізації прав часто буває неможливо.

Посилання

1. Цивільне право України: посібник для аудиторного і самостійного вивчення курсу. О.: Фенікс, 2016. С. 558.
2. Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40^4. Ст. 356.
3. Зобов'язальне право: теорія і практика; за ред. О.В. Дзери. К.: Юрінком Інтер, 1998. С. 65-66.
4. Положення «Про операції банків з векселями», затверджене Постановою Правління Національного банку України № 258 від 28 травня 1999 р.
5. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України № 1201-ХІІ від 18 червня 1991 р. Право и практика. 1998. № 14. С. 70.
6. Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою введено Уніфікований закон про перевідні векселі і прості векселі: Закон України № 826-ХІУ від 6 липня 1999 р. Право и практика. 2001. № ЗО. С. 48.
7. Лист Вищого арбітражного суду України № 01-8/104 від 10 березня 2000 р. Право и практика. 2001. № ЗО. С. 94.
8. Ильяш Л. Операции с векселями: правовые аспекты, учет и налогообложение / Л. Ильяш, Е. Чуприна. Глав. бух. 2001. № 19. С. 72.
9. Положення «Про операції банків з векселями», затверджене постановою правління НБУ № 258 від 28 травня 1999 р.
10. п. 4 Роз'яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням Закону України «Про заставу» № 02-5/602 від 24 грудня 1999 р. Нормативно-правова база даних НАУ: Нормативні акти України.
11. Лист Вищого арбітражного суду України «Про результати узагальнення судової практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням і виконанням кредитних договорів» № 01-3/578 від 26 жовтня 2000 р.
12. Саниахметова НА. Юридический справочник предпринимателя / Н. А. Саниахметова. X.: Одиссей, 1999. С. 292.
13. Алиев СБ. Способы обеспечения исполнения обязательств. Юридическая газета. Алматы. 1999. № 21. С. 3.
14. Шиминова М.Я. Компенсация вреда гражданам. Гражданско-правовое регулирование. М.: Наука, 1979. С.96.
Опубліковано
2020-06-12
Розділ
Статті