ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

  • Сергій Сергійович Журило
Ключові слова: шкода, відшкодування шкоди, моральна шкода, позов до суду, визначення розміру відшкодування

Анотація

У статті розглядаються питання щодо законодавчого регулювання відшкодування моральної шкоди в Україні та практичного застосування відповідних норм на практиці. Проаналізованосудову практикузданого питання.
Обґрунтовано необхідність подальшого ґрунтовного дослідження питань відшкодування моральної шкоди та необхідності вироблення єдиної судової практики застосування діючого законодавства при розгляді питань щодо відшкодування моральної шкоди.

Посилання

1. Єштокіна В. Відшкодування моральної шкоди фізичним особам. URL: https://protocol.ua/ua/dosi_v_topi_vidshkoduvannya_ moralnoishkodifizichnimosobam/.
2. Постанова Верховного Суду України №6-1 ИцсІЗ від 06.11.2013 p.URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/linkl/VS130471. html.
3. Підставою для стягнення моральної шкоди є делікт, за порушення договору моральна шкода не стягується, в тому числі і при порушенні прав споживачів (ВСУ у справі № 6-1575цс16 від 9 листопада 2016р.). URL: https://protocol.ua/ua/vsu_ pidstavoyu_dlya_styagnennya_moralnoi_shkodi_e_delikt_za_porushennya_dogovoru_moralna_shkoda_ne_styaguetsya/
4. Постанова Верховного Суду України від 27.09.2017 р. №6-1435цс17. URL: https://oda.court.gov.ua/sudl590/ pravovipoziciivsu/6-1435csl7.
5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шевченко проти України». Офіційний вісник України. 2006. № 33. Ст. 2410.
6. Примак В.Д. Відшкодування моральної шкоди у рішеннях Європейського суду з прав людини: орієнтири для вітчизняного законодавця і судової практики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2013. Серія ПРАВО. Випуск 23. Частина І. Том 1. С. 258-262.
7. In the case ofBurdov v. Russia. URL: http://sutyajnik.ru/rus/echr/judgments/burdov.htm
Опубліковано
2020-06-12
Розділ
Статті