ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СПОРТИВНОГО ПРАВА

  • Євген Олегович Харитонов
  • Олена Іванівна Харитонова
Ключові слова: спорт, спортивне право, нормативне праворозуміння, концепт, галузь права, галузь законодавства

Анотація

У статті досліджуються проблеми визначення сутності спортивного права. На підставі аналізу особливостей зазначеного правового феномену зроблено висновок, що спроби визначити «спортивне право» з погляду нормативістського праворозуміння недають позитивного результату.
Обґрунтована доцільність характеристики спортивного права як концепту, тобто як сукупність уявлень, понять, знань, асоціацій, емоцій, що виникаютьу зв'язку з правовим впорядкуванням суспільних відносин у галузях, що стосуються спорту. Розгляд «спортивного права» як концепту, не заперечує «нормативного» наповнення цього поняття, але позбавляє необхідності оцінки його яксистеми правових норм, що утворюють жорстку ієрархічну структуру. При цьому головним критерієм віднесення нормативного акту до «спортивного права», котре є комплексною галуззю законодавства, є предмет правового регулювання.

Посилання

1. Бабенко В.Г. Фізкультурно-спортивне право: регулювання суспільних відносин. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2017. Вип. 147(1). С. 22-25. URL:
http://nbuv.gov. ua/UJRN/VchdpuPN_2017_147(l)__7.
2. Апаров A.M. Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. 2017. Т. 22,Вип. 1. С. 6-19. URL: http://nbuv.gov.ua/UIRN/Vonu_prav_2017_22_l_3.
3. Кацуба P.M. Місце спортивного права в системі права України: перспективи розвитку. Порівняльно-аналітичне право. 2014. № 5. С. 250-252.
4. Спортивне право: актуальні проблеми: монографія / СО. Харитонов, О.І. Харитонова, НЮ. Голубєва та ін. С. 42 (автор підрозділу - Р.Б. Шишка)
5. Василенко M. Спортивне право: показники його формування (методологічний та учбовий аспекти). Юридичний вісник. 2017. № 2. С. 65-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UIRN/urid_2017_2_13.
6. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 10-е, доповнене. Львів: Край, 2008. 224 с.
7. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В.И. Даниленко / Пер. с фр. М.: Издательский дом NOTA BENE, 2000. 576 с.
8. Хряпченко В.П. Від критеріїв поділу системи права на галузі до комплексних галузей права. Актуальні проблеми політики. 2015. Вип. 55. С. 202-213.
9. Миколенко А.І. Чи існують комплексні галузі права? Правова держава. 2003. № 6. С. 203-206.
10. Кацуба P.M. До питання про зміст предмета спортивного права України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2014. № 3. С. 115-120. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2014_3_15.
Опубліковано
2020-06-12
Розділ
Статті