ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

  • Оксана Іванівна Сафончик Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: сім’я, сімейні правовідносини, акти цивільного стану, реєстрація, інформаційні технології

Анотація

У запропонованій статті надається загальна характеристика правових аспектів порядку реєстрації актів
цивільного стану у сфері інформаційних технологій. Основною метою статті є науковий аналіз, систематизація,
оцінка, розроблення пріоритетних напрямів науки щодо видачі документів про державну реєстрацію актів цивіль-
ного стану у сфері інформаційних технологій, теоретичних та практичних проблем, що виникають у зазначеній
сфері в Україні. При цьому наголошується, що подання до відділів державної реєстрації актів цивільного стану
звернень щодо заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет, тобто вико-
ристовуючи ІТ-технології, не звільняє від необхідності особистого звернення користувача до відділу та подання
ним документів, передбачених законодавством для реєстрації відповідних актів цивільного стану. З урахуван-
ням наявності ІТ технологій, із метою оптимізації процесу надання адміністративних послуг у сфері державної
реєстрації актів цивільного стану, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року
№ 669-р було запроваджено пілотний проект щодо подання заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного
стану через мережу Інтернет, де був створений офіційний сервіс – Веб-портал «Звернення у сфері державної
реєстрації актів цивільного стану». Використання ІТ-технологій полегшує громадянам України можливість забез-
печити своє бажання укласти шлюб та створити сім’ю або зареєструвати інший цивільний стан. Крім того, слід
констатувати, що зазначена проблема ще не досліджена належним чином, а багато питань ще не врегульовані, у
зв’язку із чим соціальні та правові питання щодо порядку реєстрації актів цивільного стану у сфері інформаційних
технологій потребують подальших наукових досліджень.

Біографія автора

Оксана Іванівна Сафончик, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44.
2. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 р. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21–22.
3. Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію ак-
тів цивільного стану. Кабінет Міністрів України; Постанова, Форма типового документа, Зразок [...] від 10.11.2010 № 1025.
4. Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 22 серпня 2007 року № 1067.
5. Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян Наказ міністерства юс-
тиції України від 27 квітня 2016 року № 1235/5. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.04.2016 № 638/28768.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті