ДОСЛІДЖЕННЯ ПІРАТСТВА В РОБОТАХ ВЧЕНИХ КАФЕДРИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА НУ «ОЮА»

  • Галина Ігорівна Грігор’янц
Ключові слова: піратство, контрафакція, автори, правоволодільці, користувачі, авторське право та суміжні права, порушення авторських та суміжних прав

Анотація

Стаття присвячена дослідженню піратства, його специфічних ознак та проблем, що виникають в процесі захисту інтересів авторів (правовласників), що здійснювалось вченими кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права НУ «ОЮА».

Посилання

1. Бааджи Н.П. Контрафакція, піратство та плагіат: поняття та ознаки /Н.П. Бааджи // Методологічні засади вдосконалення цивільного законодавства України на сучасному етапі: матеріали круглого столу. (м. Одеса, 9 жовтня 2012 р.) /за заг. ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. – Одеса: Фенікс. – 2012. – С. 41 – 45.
2. Харитонова Е.И. Гражданские правоотношения интеллектуальной собственности, возникающие в результате творчества (концептуальные основы): моногр. /Е.И. Харитонова. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Одесса: Фенікс, – 2012. – 413 с.
3. Симонян Ю.Ю. Щодо визначення термінів «піратство» і «контрафакція» /Ю.Ю. Симонян // Митна справа. – 2012. – № 5 (88). – С. 85 – 91.
4. Харитонова О.І. Поняття піратства у сфері інтелектуальної власності /О.І. Харитонова // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 66. – С. 231 – 238.
5. Позова Д.Д. Контрафакцiя чи пiратство? /Д.Д. Позова // Часопис цивілістики. – 2013. – № 14. – С. 132 – 136.
6. Кирилюк А.В. Проблеми захисту авторських прав в мережі Інтернет /А.В. Кирилюк //Часописцивілістики. – 2014. – № 16. – С. 126 –130.
7. Харитонова О.І. Порівняльно-правовідослідженняпіратства, контрафакції та плагіату за законодавством України та Польщі / О.І. Харитонова // Часопис цивілістики. – 2014. – № 16. – С. 222 – 226.
8. Кетрарь А.А. Правовi проблеми захисту авторських та суміжних прав від піратства в мережі Інтернет /А.А. Кетрарь // Часопис цивілістики. – 2012. – № 14. – С. 141 – 145.
9. Бааджи Н.П. Піратство як порушенняавторських та суміжних прав / Н.П. Бааджи //Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 59. – С. 336 – 341.
10. Кирилюк А.В. Способи захисту авторських прав в мережі Інтернет / А.В. Кирилюк // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 3 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон.ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – 490 с.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті