КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  • Алла Володимирівна Кирилюк
Ключові слова: кримінально-карне діяння, злочин, інформація, технології, кіберпростір, комп’ютер, розповсюдження, суб’єктивна сторона, користувачі, інформаційно-телекомунікаційні мережі, протизаконний збір, використання інформації, порушення авторських прав, кримінально-правова відповідальність, інформаційні ресурси, незаконне копіювання інформації, електронні системи, викрадення інформації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття кримінально-карного діяння, окресленню основних його форми, визначенню поняття матеріальна шкода та основних підходів до її кваліфікації, дослідженню основ розрахунку розміру матеріальної шкоди, аналізу положень щодо визнання порушень авторських прав суто злочином з формальним складом, досліджується суб’єктивна сторона порушення авторського права, досліджено підстави притягнення до відповідальності за порушення авторських прав.

Посилання

1. Таран О.В.Криміналістичне забезпечення розслідування злочинної діяльності у сфері порушення авторського і суміжних прав: автореф. дис…. канд.юр.наук: 12.00.09. - Національна академія внутрішніх справ України, МВС України. – К., 2005. – 20 с.
2. Implications of the TRIPS Agreement on Treaties administered by WIPO. – Reprint. ed. – Geneva: WIPO publ., 2011. – 83 p.
3. КримінальнийкодексУкраїни: законУкраїнивід 05.04.2001 № 2341-III // ВідомостіВерховноїРадиУкраїни (ВВР). – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
4. Коваль А.Порушення авторського права і суміжних прав: кримінально-правові проблеми, які потребують свого вирішення / А.Коваль // Юридична газета. – 2005. –№ 15. – C.6.
5. Мельников М. Піратство як злочин у галузі авторського права і суміжних прав: погляд на проблему / М. Мельников // Право України. –2003. – № 4. – С. 72–75.
6. Штефан А.О. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав: актуальні питання. / А.О.Штефан // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2011. – №1. – С. 37-45.
7. Нерсесян А.С. Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності: автореф.дис. канд.юрид.наук: 12.00.08/ А.С.Нерсесян // Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького. – К., 2008. – 22 с.
8. Мельник М.І. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року зі змінами та доповненняями / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2010. – 1104 с.
9. Святоцький О.Д. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Наук. практ. вид.: У 4-х т. / За заг. ред. О.Д. Святоцького. - Т. 1.; Право інтелектуальної власності / С.О. Довгий, В.С. Дроб’язко, В.О. Жаров та ін.; За ред. М.В. Литвина, С.О. Довгого. – К., 1999. – С. 21-24.
10. Гулкевич В.Д. Кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів. –2008. – 20 с.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті