КІБЕРСПОРТ ЯК СФЕРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

  • Євген Олегович Харитонов Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Юлія Олегівна Толмачевська Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: кіберспорт, сфера правового регулювання, приватні відносини, спортивне право, правове регулювання

Анотація

У даній статті розглядається нова, не врегульована вітчизняним законодавством сфера цивільного право-
вого регулювання – кіберспорт. Метою даної статті є аналіз цивільно-правових відносин, які виникають у сфері
кібеспорту, та пошук відповіді на питання, чи відноситься дана сфера до приватно-правової та чи необхідно здійс-
нювати законодавче регулювання кіберспортивних відносин.
На підставі одержаних результатів зроблено висновок про те, що наразі відсутні єдині підходи до правового
регулювання кіберспорту, і, як наслідок, його розвиток відбувається дещо хаотично, але між тим можна спосте-
рігати логічне запозичення деяких моделей регулювання із «традиційних» видів спорту з урахуванням специфіки
кіберспортивних відносин.

Біографії авторів

Євген Олегович Харитонов, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Юлія Олегівна Толмачевська, Національний університет «Одеська юридична академія»

Студентка ІІ курсу магістратури
Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Consolazio D. The History Of Esports. 2018. URL : https://www.hotspawn.com/the-history-of-esports/.
2. Abanazir C. E-sport and the EU: the view from the English Bridge Union. Int Sports Law J. 2019. URL : https://link.springer.com/
article/10.1007/s40318-018-0139-6#citeas.
3. Evens T. Katrien Lefever: New Media and Sport-International Legal Aspects.Int Sports Law J. 2013. URL : https://link.springer.com/
article/10.1007/s40318-013-0023-3.
4. Pijetlovic K. EU sports law: a uniform algorithm for regulatory rules. Int Sports Law J. 2017. URL : https://link.springer.com/
article/10.1007/s40318-017-0114-7.
5. Schwab B. Correction to: Embedding the human rights of players in world sport. Int Sports Law J. 2018. URL : https://
link.springer.com/article/10.1007/s40318-018-0133-z.
6. Serby T. The state of EU sports law: lessons from UEFA’s “Financial Fair Play” regulations.Int Sports Law J. 2016. URL :
https://link.springer.com/article/10.1007/s40318-016-0091-2.
7. Бордюгова Г.Ю. Міжнародне спортивне право як основа для формування національної галузі права «Спортивне право
України» : автореф. дис ... канд. юрид. наук. Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009.
8. Заїченко Л.І. Спортивний клуб в системі господарсько-правових відносин : автореф. дис ... канд. юрид. наук. Харків :
НУ ім. Я. Мудрого, 2015.
9. Залізко О.М. Вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних спортивних відносин Спортивним арбітражним
судом : автореф. дис ... канд. юрид. наук. Київ : КНУ, 2018.
10. Тіхонова М.А. Непідприємницькі фізкультурно-спортивні організації як суб’єкти цивільного права : автореф. дис ... канд.
юрид. Харків : ХНУВС, 2009.
11. Ткалич М.О. Спортивні клуби, як учасники спортивних правовідносин : автореф. дис ... канд. юрид. наук. Одеса :
ОНЮА, 2010.
12. Спортивне право: актуальні проблеми : монографія / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.Ю. Голубєва та ін. ; голов. ред.
Є.О. Харитонов ; НУ ОЮА. Одеса : Юридична література, 2018. 240 с.
13. Киберспорт и Украина: самые известные достижения украинцев. Оbozrevatel. 2017. URL : https://www.obozrevatel.com/tech/
news/82071-kibersport-i-ukraina-samyie-izvestnyie-dostizheniya-ukraintsev.htm.
14. Natus Vincere. Natus Vincere. 2019. URL : https://navi.gg/.
15. French government announces plans to legalize and regulate esports industry. Venturebeat. 2016. URL : https://
venturebeat.com/2016/05/03/french-government-announces-plans-to-legalize-and-regulate-esports-industry/.
16. Esports. Wikipedia. 2018. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Esports#Ethics_and_legal_problems.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті