ВЕКТОРИ ТА ФОРМИ ВПЛИВУ ІТ-ПРАВА НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ

  • Олександр Сергійович Омельчук
Ключові слова: ІТ-право, правосвідомість, суспільна свідомість, інформаційні технології

Анотація

Стаття присвячена питанням визначення напрямів та форм впливу ІТ-права на суспільну свідомість. Досліджено загальний вплив інформаційних технологій на формування сучасної суспільної свідомості. З’ясовано способи взаємовпливу ІТ-права та суспільної правосвідомості.

Посилання

1. Бурдоносова М.А. Правовий нігілізм як форма деформації правової свідомості населення / М.А. Бурдоносова // Держава і право. – Вип. 45. – С. 54-60.
2. Жарков Я. Небезпеки особистості в інформаційному просторі/ Я. Жарков // Юридичнийурнал. – 2007. – № 2. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2554
3. Колодюк А.В. Інформаційне суспільство : сучасний стан та перспективи розвитку в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук / А.В. Колодюк. – К., 2005. – 20 с.
4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права : підручник / О.Ф. Скакун ; пер. з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.
5. Соснін О.В. Правова свідомість як фактор забезпечення засад захисту інформації / О.В. Соснін // Захист інформації. – 2010. – № 1 (46). – С. 9-14.
6. Стефанчук У. Інформаційні технології та їхній вплив на формування громадської думки в Україні / У. Стефанчук // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2008. – Вип. 20 – С. 129-133.
7. Інформаційнітехнології як фактор суспільнихперетворень в Україні: зб. аналіт. доп. / М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова; за заг. ред. Д. В. Дубова. – К. : НІСД, 2011. – 96 с.
8. Харитонов Є.О. Сутність ІТ-права (ІТ- право як концепт) / Є.О. Харитонов // ІТ право: проблеми і перспективи розвитку в Україні: збірник матеріалів науково-практичної конференції. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 274-280.
9. Шаравара І.І. Правосвідомість як юридична категорія та її основні структурні елементи / І.І. Шаравара // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Право / – 2015. – Вип. 33. – Т. 1. – С. 56–59.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті