«TESTAMENTINÉ IŠSKIRTINÉ» ЯК ВИД ЗАПОВІДАЛЬНОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

  • Ольга Юріївна Цибульська
Ключові слова: Цивільний кодекс Литви, спадкування, спадщина, спадкоємець за законом, заповіт, спадкоємець за заповітом, заповідальне розпорядження, вигодонабувач, бенефіціар, зобов’язання

Анотація

В статті досліджуються загальні положення про «testamentin�ě isskirtin�» як виду заповідального розпорядження, передбаченого нормами спадкового права, за Цивільним кодексом Литовської Республіки. Здійснюється аналіз норм чинного цивільного законодавства Литви щодо визначення правил складання даного розпорядження заповідача, кола осіб, на користь яких воно може бути встановлено, визначення його предмету, а також дослідження порядку та способів його виконання і підстав втрати ним чинності.

Посилання

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864. – Режим доступу :
https://www.e-tar.lt/portal/ru/legalAct/TAR.8A39C83848CB/gPMmnMIfaR.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті