СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА НА ТВОРЧІСТЬ

  • Світлана Олександрівна Сабура Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: суб’єктивне право, форма, метод, творчість

Анотація

У статті розглядається значення та розкриття поняття «спосіб» у контексті реалізації суб’єктивного права на
творчість та наводяться ознаки відмінності від поняття «форма» та «метод». Також проводиться систематизація
існуючих способів реалізації суб’єктивного права на творчість, що дасть змогу в подальшому як іншим правоз-
навцям під час їхньої практичної діяльності швидко орієнтуватися у просторі юридичної інформації у процесі
надання правових послуг, так і авторові під час реалізації свого суб’єктивного права на творчість швидко захи-
стити встановлену законодавством міру дозволеної поведінки особи.

Біографія автора

Світлана Олександрівна Сабура, Національний університет «Одеська юридична академія»

Аспірант кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Иоффе О.С. Основы авторского права. Авторское, изобретательское право, право на открытие : учебное пособие. Москва,
1969. 130 с.
2. Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. Вопросы и ответы. Москва : Новый
Юрист, 1999. 240 с.
3. Грибанов В.П. Осуществление и защита авторских прав. Москва : «Статут», 2000. 411 с.
4. Сергеев А.П. Гражданское право : учебник. Москва : Проспект, 2000. 610 с.
5. Харитонов Є.О., Дришлюк А.І. Цивільне право України. Суми, 2006. 352 с.
6. Аткішкіна Т. Свобода творчості як форма реалізації суб’єктивного права у сфері культури. Право та культура: теорія і
практика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Київ. 15-16 травня 1997 р. Київ, 1997. 287 с.
7. Матеріал с вікісловника. URL : https://uk.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1.
8. Форма права. URL : http://scicenter.online/teoriya-gosudarstva-prava-scicenter/forma-prava.html.
9. Форми реалізації права: поняття, види, співвідношення зі способами правового впливу. URL : https://studfiles.net/
preview/3009022/page:19/.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті