ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У РИМСЬКОМУ ПРАВІ І У СУЧАСНОМУ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

  • Ірина Григорівна Бабич
Ключові слова: принцип справедливості, справедливість, принципи належного виконання зобов’язань, зобов’язання, римське право

Анотація

В статті розглядається зв’язок загального принципу цивільного права – принципу справедливості та принципу зобов’язального права – принципу належного виконання зобов’язань у римському праві і у сучасному цивільному праві України. Аналізується зв’язок принципу належного виконання із межами здійснення цивільних прав та засобами забезпечення зобов’язань.

Для усунення негативних наслідків невиконання та неналежного виконання зобов’язань передбачається цивільно-правова відповідальність, яка є різновидом юридичної відповідальності. Відповідно до засад добросовісності, розумності і справедливості сторони можу передбачати необмежний перелік засобів виконання взаємних зобов’язань.

Посилання

1. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2003. – С. 432.
2. Пасічник Н. Новація інституту односторонньої відмові від зобов’язання та односторонньоїзміни його умов // Юстініан. – К. : Юрист. – С. 16-18.
3. Аврелий М. Размышления («к самому себе»). Третья книга. Антология Мировой правовой мысли. Т.1. – Москва : Мысль, 1999. – С. 288.
4. Новицкий И.Б. Римськое право. –– М. Теис : 1993. – С. 126.
5. ПоделлеттиГ.Учебникисторииримскогоправа:пер.ситал.Д.И.Азаревича.–Одесса:ТипографияП.А.Зеленаго.–1883.–С.125.
6. Новицкий И. Б. Римськое право. – М. : Теис. – 1993 – С. 126.
7. Брагинский М.И.,Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. – 2-е изд. – М.: Статут, 2005. – С.92.
8. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х. : ТОВ «Одіссей», 2003. – 855 с.
9. Цікало В. Свобода укладання договору // Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – 1999. – Вип. 34 – С. 169-172.
10. Коссак В. Розірвання, зміна і припинення договорів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в України. Матеріалі VIIІ регіональної науково-практичної конференції. Секція Цивілістичних наук. – 2002. – С.144-147.
11. Лепех С. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору // Вісник Львівського університету. Серія юридична.
– 1999. – С. 200-204.
12. Мацапура Т.В. проблеми ефективності застосування способів забезпечення виконання зобов’язань і забезпечувальних засобів // Актуальні проблеми держави і права. – 2003. – С. 99-103.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті