СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ДОГОВОРУ УМОВНОГО ДЕПОНУВАННЯ (ЕСКРОУ) В УКРАЇНІ ТА ІНОЗЕМНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

  • Юрій Ігорович Білоус
Ключові слова: ескроу, суб’єктний склад, депонент, бенефіціар, ескроу-агент, банк, третя сторона

Анотація

Стаття присвячена аналізу суб’єктного складу договору умовного депонування (ескроу) в Україні та іноземних країнах. Досліджено схожі та відмінні риси в суб’єктному складі договору умовного депонування (ексроу) в законодавствах України та іноземних країн. Автором також сформульовано рекомендації щодо врахування зарубіжного досвіду стосовно суб’єктного складу відповідного договору в правовій системі України. Автор вбачає за доцільне звернути увагу на можливість розширення кола суб’єктів, котрі можуть виступати ескроу-агентами в Україні. Це необхідно задля того, щоб не виникла ситуація, коли юридичне поняття «договір ескроу» неможливо було тлумачити в рамках національного права. Стосовно ж інших суб’єктів договору ескроу – депонента і беніфіціара, то вважаємо нинішнє регулювання їх в ЦК достатнім і таким, що відповідає міжнародним потребам і стандартам

Посилання

1. Маляревская Ю.Н. Банковское дело. Англо-русский толковый словарь. Москва : Олмапресс, 2005. С. 132.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 40-44. Ст. 356.
3. California Financial Code. URL: http://leginfo.legislature.ca. gov/faces/cCode=fin.
4. Чураков Р.С. Эскроу-счет по российскому праву. URL: http://base.garant.ru/5377102/.
5. Bell v. Safeco Title Ins. Co., 830 S.W.2d. URL: https://casetext.com/case/bell-v-safeco-title-ins-co.
6. Texas First Nat’l Bank v. Ng, 167 S.W.3d 842, 857; Gary E. Patterson & Assoc., P.C. v. Holub, 264 S.W.3d 180, 203.
7. Пак. М.З. Общая характеристика агентского договора. Гражданское право и современность: сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского под ред. В.Н. Литовкина, К.Б. Ярошенко. Статут. 2013. 766 с.
Опубліковано
2020-03-29
Розділ
Статті