ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ ЯК ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

  • Дмитро Володимирович Кушнерук
Ключові слова: держава, право власності, публічні закупівлі, електронні закупівлі, тендер, спрощені закупівлі

Анотація

У статті досліджуються особливості правового регулювання публічних закупівель як підстави виникнення права державної власності. Проаналізовано, у яких випадках для набуття державою права власності необхідно звертатися до процедури публічних закупівель. Здійснено порівняння старої та нової редакції Закону України «Про публічні закупівлі». Виявлено позитивні зміни у новій редакції Закону, а також недоліки, що залишилися. Запропоновано звертатись до європейського досвіду з метою вдосконалення правового регулювання процедури публічних закупівель.

Посилання

1. Некіт К.Г. Принципи правового регулювання відносин власності за цивільним законодавством України. Митна справа.2013. No 1(85). С. 158–164.
2. Директива 2004/18 ЄС Європейського парламенту та Ради Європи від 31 березня 2004 року стосовно координа-ції порядків надання державних контрактів щодо виконання робіт, постачання товарів та надання послуг. URL: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:blzxgw9zmrAJ:old.minjust.gov.ua/file/32409.docx+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d
3. Кокарева Л.М. Электронные методы осуществления госзакупок в странах Евросоюза: практика проведения электронных аукционов Великобритании. Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2010. No 22. С. 122–133.
4. Лучникова В.Ю. Приватизация промышленных предприятий в новых федеральных землях Германии : автореф.дис. ... канд. эконом. Наук : 08.00.14 : Мировое хозяйство и международные экономические отношения. Московский государ-ственный университет им. М.В. Ломоносова. Москва,1995. 19 c.
5. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 01.06.2010. Відомості Верховної Ради України від 20.08.2010. 2010. No 33. Ст. 471.
6. Шатковський О., Яременко С. Коментарі до законодавства України про публічні закупівлі. URL: https://infobox.prozorro.org/news-mert/komentari-do-zakonodavstva-ukrajini-pro-publichni-zakupivli-1
7. Головні нововведення Закону України «Про публічні закупівлі», які варто знати. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/golovni-novovvedennya-zakonu-ukrayini-pro-publichni-zakupivli-yaki-varto-znati.html.
8. Щодо застосування переговорної процедури: Лист Мінекономрозвитку від 22.11.2016. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=68655
9. Овчаренко А.С. Правове регулювання допорогових закупівель в Україні: проблеми та шляхи вирішення. Порівняльно- аналітичне право. 2018. No 2. С. 244–247.
10. Гоголь М. Зміни в Законі про закупівлі: що пропонує законопроект No 8265? URL: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011640.
11. Олефір А.О. Проблеми публічних закупівель крізь призму європейського досвіду. Теорія і практика правознавства. 2017. Вип. 1(11). С. 1–16
Опубліковано
2020-03-29
Розділ
Статті