ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ І РЕКОДИФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

  • Євген Олегович Харитонов
  • Олена Іванівна Харитонова
Ключові слова: політичні цінності, демократія, авторитаризм, приватне право, цивільне законодавство, рекодифікація

Анотація

У статті аналізується значення політичних цінностей для формування традиції приватного права взагалі та в Україні зокрема. У процесі дослідження звертається увага на те, що концепт приватного права є властивим демократичному суспільству і не може повноцінно розвиватися в умовах суспільства авторитарного або такого, що тяжіє до авторитарного. Наголошується на необхідності врахування під час рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства значення політичних цінностей, а також усунення колізії приватних та публічних цінностей, без чого рекодифікація цивільного законодавства не може бути успішною.

Посилання

1. Спасибо-Фатєєва І.В. З приводу концепції щодо модернізації Цивільного кодексу України (рекодифікації). URL: https://sud.ua/ru/news/blog/157375-z-privodu-kontseptsiyi-schodo-modernizatsiyi-tsivilnogo-kodeksu-ukrayini-rekodifikatsiy.
2. Спасибо-Фатєєва І.В. Щодо реформування окремих інститутів цивільного права. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/157461-schodo-reformuvannya-okremikh-institutiv-tsivilnogo-prava.
3. Довгерт А. Рекодифікація Цивільного кодексу України: основні чинники і передумови для старту. Право України. 2019. No 1. С. 27–41.
4. Ілларіонов О. Рекодифікація = декодифікація? URL: https://blog.liga.net/user/aillarionov/article/34014.
5. Лісовий В. Цінність. Філософський енциклопедичний словник. Київ, 2002. 1123 с.
6. Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах ; Гол. ред. М.І. Михальченко. Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. 336 с.
7. Цінності сучасних українців. URL: https://www.hurtom.com/portal/23482/цінності-сучасних-українців.
8. Турлік’ян Т. «Коли говоримо про свободу, забуваємо про закон»: Вакарчук розповів про головні життєві цінності та свої смаки. URL: https://styler.rbc.ua/ukr/zvyozdy/kogda-govorim-svobode-zabyvaem-zakone-vakarchuk-1535186425.html.
9. Єрьомін А. Власна держава українцям не потрібна? Режим доступу:https://wz.lviv.ua/blogs/392610-vlasna-derzhava-ukraintsiam-ne-potribna.
10. Дзюбенко-Мейс Н. Політика і цінності. URL: https://wz.lviv.ua/blogs/392078-polityka-i-tsinnosti.
11. Бекешкіна І. Головна пастка для Зеленського. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/pastka-dlya-zelenskogo-chogo-chekayut-ukrajinci-novini-ukrajini-50035329.html.
12. Панкевич І.М. Традиція виборності влади в Україні. 2015. 487 с.
13. Погрози зачистки ведуть до створення руху свідомого опору. URL: https://enigma.ua/articles/pogrozi-ze-chistki-vedut-do-stvorennya-rukhu-svidomogo-oporu.
14. Сталінські репресії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Сталінські_репресії.
15. Бунич И. Золото партии: историческая хроника. URL: https://royallib.com/read/bunich_igor/zoloto_partii_istoricheskaya_hronika.html#0
Опубліковано
2020-03-29
Розділ
Статті