ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ: ВДАЛЕ НОВОВВЕДЕННЯ ЧИ ДЕФЕКТ ЗАКОНОДАВСТВА

  • Людмила Олексіївна Андрієвська Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  • Вікторія Олексіївна Міцкевич Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  • Юлія Олександрівна Пащенко Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: електронний доказ, електронний цифровий підпис, правовий режим електронних доказів, допустимість доказу, електронні докази іноземних держав

Анотація

У статті досліджено поняття електронних доказів у різних аспектах, досліджено процес виникнення і становлення таких доказів як одного з видів доказування в цивільному судочинстві. Виявлено основні моменти правового режиму та їх допустимості в цивільному судочинстві. Визначено основні переваги й недоліки електронних доказів у процесі доказування. Вивчено та проаналізовано значення електронних доказів у законодавстві зарубіжних країн.

Біографії авторів

Людмила Олексіївна Андрієвська, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Вікторія Олексіївна Міцкевич, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

студентка 4 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Юлія Олександрівна Пащенко, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

студентка 4 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Посилання

1. Аналітичні дослідження 2017–2018 років. URL: https://court.gov.ua/userfiles/media/media/ogl_2018.pdf.
2. Воронюк О. Електронні докази: що вважати оригіналом, а що – копією? Закон і Бізнес. 2017. № 45 (1343).
3. Гусєв О. Класифікація електронних доказів у цивільному процесі України. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 8.
4. Демчишин І.І., Задорожня О.О. Електронні докази в господарському судочинстві України. Одеса, 2018.
5. Про електронну комерцію : Закон України від 03.09.2015 № 45. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/675-19.
6. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 23.03.2017 № 6232. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61415.
7. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
8. Зімнік В.В. Електронні докази в цивільному процесі та їх застосування на практиці. Актуальні питання вдосконалення діяльності Національної поліції України в сфері превенції та запобігання корупції. 2017. С. 55–57.
9. Павлова Ю.С. Окремі аспекти допустимості електронних доказів у цивільному процесуальному законодавстві. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. № 5. С. 83–87.
10. Павлова Ю.С. Особливості збирання та процесуального закріплення електронних доказів у цивільному судочинстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. № 4. С. 76–80.
11. Павлова Ю.С. Правовий статус електронних доказів у світлі нового Цивільного процесуального кодексу України. Право і суспільство. 2017. № 6. С. 60–66.
12. Петренко В.С. Електронні докази як елемент інформаційних технологій у цивільному судочинстві. Молодий вчений. 2018. № 1. С. 111–115.
13. Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 22.02.2017 по справі № 761/13156/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65038960.
14. Цивільний процесуальний кодекс України в редакції від 03.10.2017. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 1977.
15. Чорний О.С., Антонюк О.І. Електронні докази в цивільному процесі: проблеми застосування на практиці. Київ. № 3
Опубліковано
2020-02-16
Розділ
Статті