ПРАВО НА ЗАБУТТЯ: ЗДОБУТОК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЧИ ГЛОБАЛЬНИЙ?

  • Оксана Михайлівна Калітенко Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: право на забуття, фізична особа, інформація, пошукові системи, суд ЄС

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття, етапів формування та сучасних аспектів реалізації й захисту права фізичної особи на забуття.

У статті акцентується увага на необхідності оновлення правового регулювання окремих особистих немайнових прав фізичної особи, що виникають і реалізуються в мережі інтернет і невід’ємно пов’язані з розвитком сучасних технологій та інформаційних сервісів. Таке оновлення пов’язується також із рекодифікацією цивільного законодавства України, яка має на меті створення новітніх правових конструкцій і механізмів. Наголошується на необхідності вдосконалення сучасних напрямів захисту персональних даних, передбачених GDPR, у тому числі через упровадження в сучасну систему цивільного законодавства України права на забуття. Надається визначення права на забуття, характеризується його зміст та окремі особливості застосування. Робиться висновок про європейські та світові перспективи розвитку права на забуття й можливі проблеми його впровадження та реалізації. Також порушується питання про можливість, доцільність і відповідність звичного формату правового регулювання суспільних відносин для відносин, що виникають у мережі інтернет, і робиться висновок про необхідність перегляду деяких моделей правового регулювання з урахуванням сучасних тенденцій розвитку законодавства і права.

Окрема увага приділяється напрямам розвитку права на забуття в країнах-членах ЄС. Розглядається можливість імплементації права на забуття у вітчизняне законодавство України у світлі рекодифікації цивільного законодавства. Характеризуються окремі рішення європейських судів з питань захисту права на забуття й наголошується на необхідності детального дослідження таких рішень з метою формування практики правозастосування права на забуття в сучасному суспільстві.

Унаслідок проведеного дослідження авторкою робиться висновок про те, що вже сьогодні право на забуття можна вважати європейським здобутком. Однак чи стане це право здобутком глобальним, мають показати час і практика.

Біографія автора

Оксана Михайлівна Калітенко, Національний університет "Одеська юридична академія"

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Спасова К.І. Формування Одеської школи ІТ-права. Часопис цивілістики. 2017. № 27. С. 96–101.
2. Голубева Н.Ю. Информационные технологии и юридические услуги. Часопис цивілістики. 2017. № 27. С. 102–105.
3. Омельчук О.С. Вектори та форми впливу ІТ-права на суспільну свідомість. Часопис цивілістики. 2017. № 27. С. 112–115.
4. Сарвас М. Життя після GDPR. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/zhittya-pislya-gdpr.html.
5. Защита персональных данных в процессе использования таргетированной рекламы и прямого маркетинга: национальные и европейские требования. URL: https://legalitgroup.com/ru/zashchita-personalnykh-dannykh-pri-ispolzovanii-reklami/.
6. Про утворення робочої групи щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 № 650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2019-%D0%BF.
7. GoogleSpainv. AEPD and Mario Costeja González. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&docid=152065.
8. Хартия Европейского Союза об основных правах (Страсбург, 12 декабря 2007 г.) (2016/C 202/02). СПС Гарант. Forgotten. URL: https://static.googleusercontent.com/media/archive.google.com/ru//advisorycouncil/advisement/advisory-report.pdf.
9. Право на забуття. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F.
10. Андрощук Г. Суд ЄС: Google виграв спір щодо права на забуття. URL: http://yur-gazeta.com/publications/practice/zahistintelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/sud-es-google-vigrav-spir-shchodo-prava-na-zabuttya.html.
11. Гордієнко Т. Право на забуття: що це таке і чому про нього варто знати? URL: https://ms.detector.media/trends/1411978127/pravo_na_zabuttya_scho_tse_take_y_chomu_pro_nogo_varto_znati/.
Опубліковано
2020-02-16
Розділ
Статті