ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ГАРАНТІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  • Ірина Віталіївна Давидова Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: юридична особа, електронна реєстрація, електронний підпис, кваліфікований електронний підпис, інформаційні технології

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей використання інформаційних технологій як гарантії інформаційної безпеки під час створення юридичних осіб. Зроблено висновок про виникнення загрози захищеності державної реєстрації юридичної особи за допомогою Інтернету й електронного підпису, в тому числі безпеки у використанні електронного підпису. Тому використання захищених електронних сервісів і кваліфікованих електронних підписів є одним із факторів гарантування інформаційної безпеки під час створення юридичних осіб.

Біографія автора

Ірина Віталіївна Давидова, Національний університет "Одеська юридична академія"

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15.
2. Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи : Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16.
3. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.03.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
4. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-1.
5. Про електронний цифровий підпис : Закон України від 22.05.2003 (втратив чинність 07.11.2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/852-15.
6. Порядок взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів, електронних підписів, а також використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав : Постанова Кабінету Міністрів
України від 23.01.2019 № 60. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/60-2019-п.
7. Курбаков О. Що нам принесе закон про електронні довірчі послуги. URL: https://brdo.com.ua/analytics/shho-nam-prynesezakon-pro-elektronni-dovirchi-poslugy/.
8. Про заходи щодо протидії рейдерству : Указ Президент України від 22.07.2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/5422019-28749.
9. Про заходи щодо посилення збереження та захисту даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань : Наказ Міністерства юстиції України від 18.07.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0790-19.
10. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 06.02.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19
Опубліковано
2020-02-16
Розділ
Статті