ВІДМОВА СПАДКОЄМЦЯ ВІД ПРАВА НА ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ: ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

  • Юлія Євгенівна Зінькевич Національний університет "Одеська юридична академія"
Ключові слова: відмова від спадщини, неприйняття спадщини, спадкування, спадкове право, здійснення спадкових прав, строки здійснення спадкових прав

Анотація

Стаття присвячена дослідженню практичних аспектів здійснення суб’єктивного права на відмову від прийняття спадщини. Здійснено аналіз норм чинного законодавства, що регулюють питання відмови від прийняття спадщини.

Зроблено висновок, що терміни «відмова від прийняття спадщини» та «неприйняття спадщини» є різними правовими категоріями. З’ясовано юридичні наслідки пропущення спадкоємцем строку для прийняття спадщини. Проаналізована судова практика у справах про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Розглянуто нотаріальний порядок реалізації права на відмову від прийняття спадщини спадкоємцем. Сформульовано характерні ознаки відмови від прийняття спадщини.
На підставі тлумачення норм чинного законодавства визначено види відмови від прийняття спадщини. Здійснено спробу узагальнити юридичні наслідки відмови від прийняття спадщини залежно від її видів у межах спадкування за заповітом і за законом. Визначено наслідки відкликання спадкоємцем своєї відмови від прийняття спадщини протягом строку, установленого для її прийняття. 

З’ясовано особливості нотаріального оформлення спадкових прав під час здійснення спадкоємцем відмови від прийняття спадщини.

Біографія автора

Юлія Євгенівна Зінькевич, Національний університет "Одеська юридична академія"

аспірантка 3-го курсу кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Харків, 2009. Т. 12 : Спадкове право / за ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. 544 с.
2. Цивільний кодекс України від 03.10.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. С. 356.
3. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12.
4. Про судову практику у справах про спадкування : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року № 7. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v-753740-13/print1510264111389644].
5. Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування : Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.05.2013 № 24-753/0/4-13. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v-753740-13.
6. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12.
7. Правила ведення нотаріального діловодства : Наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1318-10.
8. Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтва про право на спадщину та свідоцтва про право власності : Рішення Науково-експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві юстиції України від 29.01.2009. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0001323-09
Опубліковано
2020-02-16
Розділ
Статті