ЕМАНСИПАЦІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ СПРАВ ПРО ЗМІНУ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • Олена Олександрівна Голубцова
Ключові слова: окреме провадження, особливості розгляду, неповнолітня особа, повна цивільна дієздатність, підсудність, судове рішення

Анотація

Стаття присвячена особливостям розгляду цивільних справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Проаналізовано особливості підсудності, змісту заяви, розгляду справи по суті і рішення суду по цій категорії цивільних справ.

Посилання

1. Окреме провадження в цивільному процесі України : навчальний посібник / під ред. Р.М. Мінченко. Одеса : Фенікс, 2010.
2. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс Укаїни: Науково-практичний коментар : у 2 т. /
за заг. ред. Фурси. Київ : видавець Фурса С.Я. 2006.
3. Курс цивільного процесу : підручник / В.В. Комаров, В.А. Богун, В.В. Баранкова та ін.; за ред. Комарова В.В. Харків :
Право, 2011
4. Бічук Л. Щодо набуття неповнолітніми повної цивільної дієздатності. Правн. часоп. Донецьк. Ун-ту. 2000. № 2 (5).
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті