СУТНІСТЬ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • Юлія Юліївна Цал-Цалко
Ключові слова: підготовче провадження, підготовче засідання, загальне позовне провадження,, процесуальні дії суду з підготовки справи до судового розгляду, цивільне судочинство

Анотація

У статті на підставі аналізу чинного цивільного процесуального законодавства виокремлюються основні
засади щодо здійснення підготовчого провадження як стадії цивільного процесу. Визначаються завдання, строк
та процедура підготовчого провадження, а також висвітлюється мета, строк та порядок проведення підготовчого
засідання як процесуальної форми підготовчого провадження.

Посилання

1. Луспеник Д.Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. Харків : Харків юридичний, 2006. 480 с.
2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року. Відомості Верховної Ради України.
2004. № 40–41, 42. Ст. 492.
3. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / за ред. Н.Ю. Голубєвої. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 436 с.
4. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. Вісник Верховного Суду України. 2009. № 7 (107).
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті