СУДОВІ ДОРУЧЕННЯ ЩОДО ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

  • Сусанна Рефатівна Сулейманова
Ключові слова: судові доручення, докази, засоби доказування, цивільне судочинство

Анотація

У статті викладено наукові результати аналізу інституту судових доручень щодо збирання доказів у цивільному
судочинстві України, розкрито їх зміст відповідно до чинного законодавства і правозастосовчої практики, визначені параметри і перспективи розвитку. Сформульовано пропозиції до чинного законодавства відносно вдосконалення правового регулювання інституту судових доручень щодо збирання доказів.

Посилання

1. Ухвала у справі № 757/924/19-ц від 14 січня 2019 року: Печерський районний суд міста Києва. URL:
http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/79275401.
2. Мамчур Л.О. Інститут судового доручення в цивільному процесі України: поняття та зміст. Науковий вісник Херсонського
державного університету. 2018. Вип. 1. Т. 1. С. 62–65.
3. Сорокина Т.В. Судебное поручение как инструмент взаимодействия третейского и государственного суда. Третейский суд.
2015. № 1. С. 83–87.
4. Ухвала у справі № 220/1408/18 від 15 серпня 2018 року: Великоновосілківський районний суд Донецької області. URL:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75927386.
5. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20 травня 2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015.
6. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів. Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VІІІ.
Відомості Верховної Ради України. 2017. № 48. Ст. 436.
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті