ВПЛИВ ДУМКИ ДИТИНИ ПРИ ЇЇ ПОВЕРНЕННІ В КОНТЕКСТІ ГААЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ВИКРАДЕННЯ ДІТЕЙ

  • Тетяна Анатоліївна Стоянова
Ключові слова: цивільний процес, цивільний процесуальний кодекс, викрадення дітей, Гаагська Конвенція, повернення дитини

Анотація

Нині дуже гостро встає питання про проблеми викрадення дітей. Статистика підтверджує, що таке явище, як
викрадення дітей – має вкрай небезпечний характер. За даними Європейської комісії, щорічно в країнах ЄС пропадають 250 тисяч дітей, тобто 1 дитина – кожні 2 хвилини. В Україні відсутні спеціальні юрисдикційні органи, що
відповідають за комплексне врегулювання даної проблеми; відсутній механізм підтримки та реабілітації постраждалих сімей та повернутої дитини. Викрадення дітей – це особливе соціальне явище, що знаходиться в площі
регулювання декількох галузей права.
Стаття присвячена аналізу правового регулювання основних законодавчих актів країн ЄС та України, розгляду
проблем практичного застосування Гаагської Конвенції 1980 року, запропоновано поняття «викрадення дітей»,
розглянуті проблеми судового розгляду справ такої категорії.

Посилання

1. Криза в Україні. URL: http://www.unicef.org/ukraine/ukr/children_26266. html.
2. Дитинство під прицілом: права дитини в умовах збройного конфліку на сході України: наукове видання / за заг. ред.
А.П. Бущенка / Українська Гельсінська спілка з прав людини. Київ, КИТ, 2016. 82 с.
3. Шевченко-Бітенська О.В. Правові механізми Ради Європи у сфері захисту дітей від насильства : автореф. дис. … канд.
наук. Одеса, 2015. 19 с.
4. Про приєднання України до Конвенції Про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей: Закон України від
11 січня 2006 року. Офіційний вісник України. 2006. № 35. Ст. 2493.
5. Порядок виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 року № 952. Офіційний сайт Верховної Ради України.
6. Рішення Київського апеляційного суду у справі № 757/25106/16. Офіційний сайт судової влади. URL:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/78146376.
7. Гражданский процессуальный кодекс Украины : Закон Украины от 18.03.04. Ведомости Верховного Совета Украины. 2004.
№ 40–42. Ст.492.
8. Узагальнення практики застосування судами під час розгляду цивільних справ Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей: Висщий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ від 1.01.2017 року.
URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VRR00216.html.
9. Рішення Європейського суду з прав людини «О.С.И. та інші проти Румунії». URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/186661_
novyy-obzor-resheniy-espch-ot-verkhovnogo-suda.
10. Про ратифікацію Конвенції про права дитини: Постанова Верховної Ради Української РСР від 27 лютого 1991 року. Відомості Верховної Ради України. № 13. Ст. 145.
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті