ПЕСПЕКТИВИ ТА НОВАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

  • Наталія Іванівна Костова Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Олександра Георгіївна Фалес Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: електронна комерція, електронні технології, інтернет-комунікації, електронні комунікації

Анотація

Електронна комерція представляє собою середовище, в якому юридична або фізична особа, що знаходиться
в будь-якій точці економічної системи, може легко контактувати із мінімальними витратами з будь-якою іншою
юридичною або фізичною особою з метою сумісної роботи: торгівлі, обміну ідеями і «ноу-хау» або просто з метою
отримання задоволення. І хоча електронна комерція загалом мало чим відрізняється від традиційного бізнесу,
вона вимагає від своїх учасників знання спеціальних Інтернет-термінів, оскільки вони слугують підставою для
прийняття того чи іншого рішення, пов’язаного із бізнесом. Це пояснюється специфікою підприємницької діяль-
ності в Інтернеті, а саме із прийняттям, переробкою і наданням інформації. Тому для того щоб участь в елек-
тронному бізнесі була плідною, необхідно мати не тільки серйозну правову підготовку, а й знання про бізнес в
Інтернеті, включаючи знання технічних термінів тощо.

Біографії авторів

Наталія Іванівна Костова, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Олександра Георгіївна Фалес, Національний університет «Одеська юридична академія»

Студентка 3 курсу
факультету адвокатури
Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

ЛІТЕРАТУРА:

Про електронну комерцію: Закон України від 26.04.2017. Відомості Верховної Ради. 2015. № 45, ст. 410.

Меджибовська Н. Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні. Економіка України. 2003. № 6. С. 36–41.

Uniform Electronic Transactions Act. Annual conference meeting in its one-hundred-andeighth year in Denver, Colorado

July 23–30, 1999. URL: http://www.uniformlaws.org/.

Лавникевич Д. Почему PayРal не хочет работать в Украине. URL: http://www.dsnews.ua/economics/paypal-v-ukraine-vrode-

by-est-no-na-samom-dele-net-16102018220000.

Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council

Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive

/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council. URL: http://eur-lex.europa.eu.

Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті