НЕДОСТАТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

  • Ігор Володимирович Андронов
Ключові слова: правосуддя, цивільний процес, малозначні справи, принципи права, позовне провадження, справа незначної складності, юридична визначеність

Анотація

У статті викладено наукові результати аналізу положень нової редакції Цивільного процесуального кодексу України та надано оцінку норм, які визначають порядок віднесення цивільних справ до категорії малозначних та призначення цивільних справ до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження, з точки зору їх відповідності принципу юридичної визначеності. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання спрощеного позовного провадження з метою усунення суперечливості норм процесуального закону.

Посилання

1. Рекомендації R (84) 5 Комітету міністрів державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на
удосконалення судової системи від 28.02.1984 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_126.
2. Верховенство права: Доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25–26 березня
2011 року), на основі коментарів, що їх надали: пан Пітер Ван Дайк (член Комісії, Нідерланди) пані Ґрет Галлер (член Комісії, Швейцарія) пан Джефрі Джоуел (член Комісії, Велика Британія) пан Каарло Туорі (член Комісії, Фінляндія). Переклад
на українську мову С. Головатого (за підтримки Американської агенції з міжнародного розвитку/USAID). Право України.
2011. № 10. С. 168–184.
3. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Олссон проти Швеції від 24.03.1988 р. URL: http://hudoc.echr.coe.int/
rus?i=001-57548.
4. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Барановський проти Польщі від 28.03.2000 р. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-58525.
5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі Микола Кучеренко проти України від 19.02.2009 р. URL:
http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-91395.
6. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України.
2004. № 40–41, 42. Ст. 492.
7. Постанова Першої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 24 липня 2019 року у справі
№ 559/1313/17, провадження № 61-47587св18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83335472.
8. Постанова Першої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 27 грудня 2018 року у справі
№ 589/3937/17, провадження № 61-11921св18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78979430.
9. Постанова Другої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 11 липня 2019 року у справі
№ 583/783/18, провадження № 61-10656св19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82968166.
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті