РЕКОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ПРАВОВИЙ ПРОСТІР ЄС

  • Євген Олегович Харитонов
  • Олена Іванівна Харитонова
Ключові слова: приватне право, цивільне законодавство, адаптація, рекодифікація, концепт, правова система, європейське право, правосвідомість

Анотація

У статті розглядаються питання визначення значення рекодифікацій для адаптації правової системи України до європейського права. Зроблено висновок про те, що має йтися про адаптацію вітчизняного концепту права до концепту права європейського з врахуванням належності України до «цивілізацій фронтиру». Зауважено, що таку адаптацію цивільного законодавства України до права ЄС доцільно проводити у формі, так званої «рекодифікації», котра дозволяє ефективно удосконалювати чинне законодавство на підґрунті чинної концепції правового регулювання. При цьому має бути врахована та обставина, що у цивілізаціях фронтиру концепт приватного права може мати особливості, які залежать від національних системи цінностей, ментальності тощо.

Посилання

1. Довгерт А. Рекодифікація Цивільного кодексу України: основні чинники і передумови для старту. № 1: Національна доктрина приватного права: основні методологічні засади. 2019. С. 27–41.
2. Ілларіонов О. Рекодифікація = декодифікація? URL: https://blog.liga.net/user/aillarionov/article/34014.
3. Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. Львів, 2006. Вип. 1. 514 с.
4. Проблеми систематизації приватного права України та Європи : монографія / за заг. ред. Ю.В. Білоусова. Київ, 2009. 204 с.
5. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в України в контексті Європейської інтеграції: правові засади : монографія / за ред. О.П. Орлюк. Київ, 2010. 464 с.
6. Хоменко О.О. Діалог сучасних правових систем. Адаптація правової системи України до Європейського права. URL: http://eurolaw.org.ua/docs/2011_3/txts/13-Homenko.pdf.
7. Інтеграційний процес: засади правового регулювання. URL: http://vuzlib.com/content/view/1372/92/.
8. Грищак С.В. Теоретичні основи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Форум права. 2012. № 4. С. 273–275.
9. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference (DCFR). Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) / Ed. by Christian von Bar and Eric Clive. Vol. I–VI. Munich, 2009.
10. Гурбик А.О. Статути Великого Князівства Литовського 1529, 1566, 1588. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Statuty_V .
Опубліковано
2020-02-04
Розділ
Статті