ДИФУЗІЯ ЯК ШЛЯХ УНІФІКАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

  • Юлія Юріївна Акіменко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: приватне право, приватне право ЄС, ЄС, Принципи європейського договірного права

Анотація

У статті розглядаються шляхи формування приватного права ЄС, можливість його виокремлення у правовій системі ЄС. Простежується розвиток теорії дифузії у процесах уніфікації європейського приватного права. Доводиться доцільність виділення приватного права ЄС як самостійної галузі права ЄС.

Біографія автора

Юлія Юріївна Акіменко, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права ЄС та порівняльного правознавства Національний університет «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Sjef van Erp. European Private Law: Postmodern Dilemmas and Choices. Towards a Method of Adequate Comparative Legal Analysis // Electronic Journal of Comparative Law. Vol. 3.1. August, 2009. 2. Farran S., Gallen J., Rautenbach C. The Diffusion of Law: The Movement of Laws and Norms Around the World, Routledge. - 2016. p. 12-13 3. AjaniG. Bychanceandprestige: LegaltransplantsinRussiaandEasternEurope. // Electronic AmericanJournalofComparativeLaw. – 2003. - Vol. 43. 4. KranjcJ.ProblemederUbernahmeausl . andischerRechtssatzeinnationaleRechtssysteme. // Electronic Journal of German Law. – 2012. Vol. 15. – P. 67-70. 5. MarkesinisB.S. TheGradualConvergence: ForeignIdeas, ForeignInfluences, andEnglishLawontheEveofthe 21stCentury. // OxfordJournal,Clarendon. – 2013. 6. Стефанчук Р.О. До питання про європейський вибір розвитку цивільного права в Україні // Р.О. Стефанчук. Приватне право і підприємництво. – 2012. – Вип. 11. – С.27-29. 7. Харитонов Є. О., Харитонова О. І.. Принципи цивільного права України в контексті їхнього співвідношення з DCFR //
Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова. Актуальні проблеми держави і права. – 2015. – Вип. 75. – С. 302-309. 8. Рафалюк Е.Е. Решения судов интеграционных объединений Латинской Америки как форма унификации международного частного права: дис. канд. юрид. наук: 12.00.03 / Е.Е. Рафалюк – М.: 2010. – 194 с 9. Пакерман Г. А. Определение понятия «унификации права» в современных условиях экономического развития [Электронный ресурс]/Г. А. Пакерман - Режим доступа: http://studiijuridice.md/revista-nr-1-2-2011/определение- понятия-унификации-пра
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті