ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ЄС

  • Олександр Костянтинович Вишняков Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: інтеграція, Європейський Союз, адаптація, конвергенція, уніфікація законодавства, гармонізація законодавства

Анотація

Стаття має за мету, з урахуванням «обмеженої інтеграції» України до ЄС, викласти науковий підхід до інтеграційно-правових механізмів: адаптації, який має місце на першому, підготовчому етапі інтеграції, та конвергенції, який застосовуватиметься при входженні України до внутрішнього ринку ЄС незалежно від її повноформатного членства в ЄС.

Біографія автора

Олександр Костянтинович Вишняков, Національний університет «Одеська юридична академія»

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 367. 2. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та державами-членами. Повний текст Угоди, підписаної між Європейським Союзом та Україною в Люксембурзі 16 червня 1994 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 24. – Ст. 1794. 3. Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, and Ukraine // Official Journal of the European Communities, 1999 L 49. Хоча англомовна та україномовна версії вважаються автентичними, наш виХоча англомовна та україномовна версії вважаються автентичними, наш висновок підтверджується франкомовною автентичною версією УПС. 4. План дій Україна – Європейський Союз. – К.: ТОВ «Компанія Лік», 2006. – С. 6. Proposed EU/Ukraine Action Plan. – Режимдоступу: http://www.delukr.ec.europa.eu 5. EU-Ukraine Association Agenda to prepare and facilitate the implementation of the Association Agreement / Partnership between the European Union and Ukraine. The Cooperation Council, Brussels, 15 October 2009, UE-UA 1056 / 2/ 09 REV. – Режим доступу: http: / /europa.eu Порядок денний асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію / Партнерство між Україною та Європейським Союзом. Рада з питань співробітництва, Брюссель, 15 жовтня 2009 UE-UA 1056 / 2/ 09 REV. – Режим доступу: http: / /europa.eu 6. Підрозділ 1 Розділу І Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженої Указом Президента України від 11.06.1998/ / Офіційний вісник України. – 1998. – № 24. – Ст. 870. 7. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union // Official Journal of the European Union. – 2008, C. 115. – P. 1-388. 8. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament «Wider Europe – Neighbourhood: A New Framework for relations with our Eastern and Southern Neighbours». – Brussels, 11. 3.2003. – COM (2003) 104 final, 11.3.2003. – Режим доступу: http://europa.eu ; Commission of the European Communities. Communication from the Commission. European Neighbouhood Policy. Strategy Paper. COM(2004) 373– Режим доступу: http://europa.eu ; Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on strengthening the European Neigbourhood Policy, Brussels, 4 December 2006 / Strengthening the European Neigbourhood Policy.– Режим доступу: http://www.delucr.cec.eu.int; Communication from the Commission to the Counsil, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Global Europe: a stronger partnership to deliver market access for European exporters». – Brussels. – COM /2007/final, 18 April 2007 – Режим доступу: http://europa.eu. 9. Evans, Andrew Voluntary Harmonisation in Integration between the European Community and Eastern Europe // European Law Review, June, 1997. Vol.22, M 3. – P. 201-205. 10. Державний класифікатор України. ДК 017-98. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 1998. – С. 3. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. № 1354 з 01.07.2001 р. введено в дію УКТЗЕД в редакції товарної номенклатури Митного тарифу України (Про Митний тариф України: Закон України від 5.04.2001 / / Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Ст. 781). 11. Regulation (EEC) 2658/ 87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (Official Journal of the European Communities 1987 L 256, p. 1). 12. Про внесення змін до Закону «Про Митний тариф України»: Закон України від 31.05 2007 // Офіційний вісник Украї¬ни. – 2007. – № 49. – Ст. 2020. 13. Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code) (Official Journal of the European Union 2008 L 145, p.1). 14. Гнатовський М. М. Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми / Гнатовський М. М. – К.: Видавничий дім «Промені», 2005. – 224 с. 15. Алексеев С. С. Линия права – М.: Статут, 2006. – 461 с. 16. Council Regulation (EC) No 384/96 of 22 December 1995 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community // Official Journal of the European Communities, 1996 L 56, p.1 (Art. 1 (2)); Council Regulation (EC) No 2117/2005 of 21 December 2005 amending Regulation (EC) No 384/96 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community (Official Journal of the European Union, 2005, L 340, p.17). 17. Commission Regulation (EC) No 110/2009 of 5 February 2009 (Official Journal of the European Union, 2009, L 37. – P. 4). 18. Договір про заснування Енергетичного Співтовариства від 25.10.2005– Режим доступу: http: / / zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main. cgi?nreg=994_926 (Див. ПроратифікаціюПротоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства: Закон України від 15.12.2010 // Урядовий кур’єр. – 2011. – № 9. – Ст. 11). 19. Shaw J. Law of the European Union / Shaw J. – New York: Palgrave, 2000. – 591 p. 20. Про ратифікацію Угоди про формування Єдиного економічного простору: Закон від 20.04.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 32. – Ст. 388. 21. Case 9/70 Grad (Franz) v. Finanzamt Traunstein (1970) Reports of cases before the Court (ECR) 825. 22. EU-Ukraine Association Agenda to prepare and facilitate the implementation of the Association Agreement / Partnership between the European Union and Ukraine. The Co-operation Council, Brussels, 15 October 2009, UE-UA 1056/2/09 REV 2– Режим доступу: http:// www.delukr.ec.europa.eu.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті