ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ ВНАСЛІДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Оксана Іванівна Сафончик Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: шлюб, сім’я, сімейні правовідносини, шлюбно-сімейні правовідносини, припинення шлюбу, розірвання шлюбу

Анотація

У запропонованій статті надається загальна характеристика припинення шлюбу внаслідок його розірвання за законодавством України. При цьому наголошується, що припинення шлюбу є юридичним фактом, із яким закон пов’язує певні правові наслідки, які мають важливе значення, адже у разі припинення шлюбу припиняються особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя. Акцентується увага, що шлюб може бути припинений шляхом його розірвання за життя подружжя внаслідок волевиявлення одного з них або обох (у суді або в державних органах РАЦС). Крім того, досліджується правове регулювання розірвання шлюбу в державних органах РАЦС, що об’єднує окремі випадки, які виправдовують спрощену процедуру розірвання шлюбу, а також правове регулювання розірвання шлюбу в судовому порядку.

Біографія автора

Оксана Іванівна Сафончик, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. 2. Сафончик О.І. Правове регулювання припинення шлюбу в Україні: автореф. дис. канд. юрид. наук. – Одеса. – 2004. – 20 с. 3. Цивільне право України (традиції і новації): монографія/ За ред. проф. Є.О. Харитонова, Одеса: Фенікс. – 2010. – 700 с. 4. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. 5. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті