ДО ПИТАННЯ ПРО ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АЛІМЕНТІВ НА ДИТИНУ

  • Оксана Михайлівна Калітенко Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: дитина, аліменти, цільове призначення, житлові потреби, субсидії

Анотація

Стаття присвячується визначенню категорії «цільове призначення аліментів на дитину» в сучасних умовах економічного розвитку українського суспільства. Пропонується визначення і обґрунтовується необхідність закріплення цієї категорії в чинному сімейному законодавстві України. Досліджується місце аліментних платежів в сукупному доході сім’ї для встановлення можливості отримання соціальних виплат.

Біографія автора

Оксана Михайлівна Калітенко, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Сапейко Л.В. Правове регулювання аліментних обов’язків батьків та дітей:автореф. дис.. канд.. юрид. наук: 12.00.03. – Харків, 2003. – 16 с. 2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верхвної Ради України – 2002 – № 21-22. – Ст.135. 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів, що стосуються поліпшення прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку отримання аліментів: Закон України №2037-19 від 17 травня 2017 року. – Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2037-19. 4. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К. : Видавничий дім «Інюре», 2003. – 532 с. 5. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України // За ред. Ю.С. Червоного– К.:Істина, 2003. – 464 с. 6. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар // За ред. Жилінковвої І.В. – Х. : Ксилон, 2008. – 855 с. 7. Сімейне право: Нотаріат. Адвокатура. Суд.: Наук.-практ. посібн. з інформ. додатком. // За заг. Ред. С.Я. Фурси– К. : Видавець Фурса С.Я., 2005 – 896 с. 8. Сімейне право України.: Навчальний посібник // За ред. Є.О. Харитонова– К. : Істина, 2008. – 200 с. 9. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верхвної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356. 10. Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Постанова КМУ № 848-95-п від 21 жовтня 1995 р.
в редакції від 3.10.2017 – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2037-19. 11. Про затвердження методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України № 486/202/524/455/3370 від 15.11.2001 в редакції від 02.09.2016 / Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/z0112-02.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті