ВПЛИВ ДУХОВНИХ ЗАСАД НА ШЛЮБНО-СІМЕЙНЕ ПРАВО

  • Руслана Миколаївна Достдар Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: право, правова система, релігійні канони, шлюбно-сімейне право, мораль

Анотація

У статті досліджується питання взаємодії права і системи духовних цінностей в сучасних цивілізаційних процесах. Визначається, що християнська мораль здійснила свій значний вплив на формування світогляду українського та інших європейських народів у шлюбно-сімейних правовідносинах.

Біографія автора

Руслана Миколаївна Достдар, Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Шемшученко Ю. С.Правова система // Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (голова ред. кол.) та ін. – К: Українська енциклопедія, 2003. – Т. 5. – С. 39. 2. Лавренюк В. Вплив християнських засад на право та мораль // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №8. – С.129-132. 3. Гегель Г.-В.-Ф. Философия религии: В 2 т. – М.: Мысль, 1976. – Т. 1. – С.400. 4. Маншіч О.В. Місце релігійних норм у правовій системі держави // Правознавець– Режим доступу: http://www.pravoznavec. com.ua/period/article/51550/%CC 5. Міма І.В. Особливості визначення місця релігійних норм у правовій системі // Часопис Київського університету права. – 2008. – №3. – С.57-63. 6. Озель В. Вплив норм канонічного права православної церкви на формування та розвиток українського сімейного права: (історико-правовий аспект) // Право України. – 2010. – №1. – С.169-174.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті