ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН УСИНОВЛЕННЯ

  • Катерина Михайлівна Глиняна Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: правове регулювання, усиновлення, усиновитель, статус, правовий захист, сімейне право, міжнародне право, малолітня особа

Анотація

У статті аналізуються основні етапи формування і розвитку національного і міжнародного законодавства, яке регулює правовідносини усиновлення дітей. Послідовно описується розвиток законодавства, зміна його основних принципів щодо інституту усиновлення, встановлення міжнародних стандартів, реформування національного законодавства і т.д.

Біографія автора

Катерина Михайлівна Глиняна, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Зілковська Л. М. Правове регулювання усиновлення в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03. – Київ, 2002. – 20 с. 2. Грабовська О.О. Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03. – Київ, 2005. – 19 с. 3. Стоянова Т.А. Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення громадянами України : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.03. – Одеса, 2009. –17с. 4. Деркаченко Ю.В. Реалізація міжнародно-правових норм у сфері міждержавного усиновлення дітей : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.11. – К., 2010. – 16 с. 5. Губанова О.В. Організаційно-правове регулювання усиновлення в Україні : автореф. дис.... канд. юрид. наук : 12.00.07. – К., 2011. – 20 с. 6. Тавлуй О. В. Кримінально-правова характеристика незаконних дій щодо усиновлення (удочеріння) : 12.00.08 : автореф. дис.... канд. юрид. наук. – Одеса, 2014. – 20 с. 7. Бойко І.Й. Правове регулювання цивільних відносин в Україні ( IX-XXст). – К.: Атіка, 2012.-348 с. – С.67 8. Татаринцева Е. А. От стигматизации к статусу: законодательная эволюция института усыновления в Англии в конце ХIХ – начале ХХ столетия // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 12 (38) – Ч. 2. – С. 187. 9. Ригіна О. Загальні засади становлення та розвитку інституту усиновлення (удочеріння) у США // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 13. 10. Сhange of name, Adoption chapter 259, 2006 Minnesota Statutes. – Режим доступу : https://www.revisor.mn.gov/ statutes/?year=2006&id=259 11. Bürgerliches Gesetzbuch, BGBЕ. – Режим доступу : http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html 12. Гражданское уложение Германии. Кн.1.– М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 436. 13. Рязанцев С. В. Эмиграция детей из России через канал международного усыновления // Миграционное право. – 2008. –
№ 2. – С. 28. 14. Абраменко Г. И. Правовое регулирование усыновления в семейном законодательстве России : автореф. дис. канд. юрид. наук по спец. 12.00.03. – Ростов-на-Дону, 2003. – С. 3. 15. Ткаченко Т.В. Усыновление по российскому семейному праву : автореф. дис. канд. юрид. наук по спец. 12.00.03. –
Ростов-на-Дону, 1999. – С. 7. 16. Батурина Н. И. Усыновление (удочерение) детей по российскому семейному праву : автореф. дис. канд. юрид. наук по спец. 12.00.03. – В., 2005. – С. 14. 17. Погорецька Н.В. Міжнародне усиновлення: проблемні питання // Форум права. – 2011. – №3. – С. 612-615.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті