БЕНЕФІЦІАРНА ВЛАСНІСТЬ: ПОЗИТИВІСТСЬКА КОНСТРУКЦІЯ ТА РЕАЛІЇ

ПОЗИТИВІСТСЬКА КОНСТРУКЦІЯ ТА РЕАЛІЇ

  • Роман Богданович Шишка Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: бенефіціарна власність, бенефіціарний власник, довірча власність, приватне право

Анотація

В статті йдеться про правову конструкцію поняття «бенефіціарна власність», яка використовується для потреб публічного права і, на погляд автора, незаслужено проігнорована в приватному праві.Автор обґрунтував її легальне визначення,виділив кваліфікуючі ознаки і сформував доктринальне поняття, яке вважає доречним закріпити в ЦК України і уточнити ч.2ст. 316. 

Біографія автора

Роман Богданович Шишка, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інтелектуальної власності та права Інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Бенефіціарний володілець. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%84% D1%96%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD %D0%B8%D0%BA 2. Господарський кодекс України : Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV (Редакція станом на 06.11.2017). – Режим доступу: zakon. rada.gov.ua/laws/show/436-15 3. Майданик Р.А. Бенефіціарна власність за українським правом // Методологічні засади вдосконалення цивільного процесуального права : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. до 150-річчя від дня народження Є.В. Васьковського (8 квітня 2016 р.) / уклад.: І.В. Андронов, Н.В. Волкова, О.В. Сатановська. – Одеса : Юрид. л-ра, 2016. – С. 14-18. 4.Податковий кодекс України :Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI (Редакція станом на 10.09.2017). – Режим доступу: zakon. rada.gov.ua/laws/show/2755-17 5. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення: Закон України. – Режим доступу:zakon.rada.gov.ua/ laws/show/674-19 6. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV. – Електронний ресурс. – Режим доступу: ttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15 7. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 13 січня 2017 г. – Режим доступу:www.sdfm. gov.ua/content/file/Site_docs/2017/20170113/Komentar.pdf 8. Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов’язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством : постанова Кабінету Міністрів 17 серпня 2017 р. № 1231. – Режим доступу: http:// www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250213700 9. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV (Редакція станом на 19.07.2017). – Режим доступу: zakon. rada.gov.ua/laws/show/435-15
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті