ЦИВІЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО: ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

  • Сибілла Богданівна Булеца ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Ключові слова: цивільне партнерство, нотаріус, реєстрація, шлюб, сім’я

Анотація

Статтю присвячено дослідженню цивільних партнерств в Україні та в Угорській республіці. Виявлено, що вони можуть бути зареєстровані (прирівнюється до шлюбу) у реєстратора, зроблено запис про партнерство у нотаріуса та фактичне проживання. Проведено порівняльний аналіз різних форм цивільного партнерства та виявлено їх особливості.

Біографія автора

Сибілла Богданівна Булеца, ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ»

Посилання

1. Ворожейкин Е. М. Правовые основы брака и семьи. – М. : Юридическая литература. – 1969. – 160 с. 2. Белякова А. М. Советское семейное право. – М. : Юридическая литература. 1974. – 304 с. 3. Калітенко О. М. Цивільне (громадянське) партнерство як спосіб реалізації права фізичної особи на сім’ю // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса). у 2 т. Т. 2. відп. ред. М. В. Афанасьєва. – Одеса. Юридична література, 2016. – С. 440-442. 4. Пилипенко Ю.О. Євроінтеграція України: зареєстроване партнерство як альтернатива зареєстрованому шлюбу // Шості юридичні диспути пам’яті Є.В. Васьковського. С. 327-330. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9452/1/327331%2B.pdf. 5. Ревуцкая И.Э. Зарегистрированое партнерство как основание создания семи в законодательстве стран-членов Европейского Союза И.Э. Журнал «LegeasiViata». – RespublicaMoldova. – 2017. – №9(309). – С.102-105. 6. Csüri É.A Bejegyzett élettársi kapcsolat és az élettársi viszony igazolása. – Ügyvédek Lapja. – 2014. – №4. 7. Barzó Timea. Acsaládi alapelvei és érvényesülésük nehézségei. Jogi Szemle. – 2017. – №12. – O.37-57. 8. Hegedüs A. Az élettársi fogalma és a kifejezés tartalmi vonatkozásai. Családi Jog. – №4. – 2006. – 10-15 o. 9. Kuti Sz. Párkapcsolati formák Magyarországon. Élletársak a közjegyzö elött – „születéstöl a halálig».Közjegyzök Közlönye. – 2016. – №1. – 5-49 o. 10. Kriston E. Az élettársi kapcsolatok szabályozása az új Ptk. tükrében. Advocat.Miskolc. XVII. – №1-2. – 2014. – 35-40 o. 11. Szeibert O. Az élettársi kapcsolat családjogi hatásai. In: Körös András (szerk.): Az új Ptk. magyarázata III / VI.. Polgári jog. Családjog. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2013. 12. Tóth Á. Az állettársak jogainak bővitéséröl. – Családi Jog. 2013. – №2. 13. Dr. Vécsey Tamás. A Római Jog külső története és institutiói. Budapest. FRANKLIN –TÁRSULAT. 1885.– 622 о. 14. Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. Розпорядження КМУ від 2311.2015 року. № 1393. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679 (дата звернення: 17.11.2017) 15. Про цивільне партнерство : Проект Закону України 2017 р. URL: http://t-o.org.ua/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%95%D0 %9A%D0%A2%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D 0%BD%D0%B8%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D 0%BD%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B E%C2%BB.pdf (дата звернення: 19.11.2017) 16. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről http://www.slteam.hu/letoltheto/PTK%202017.pdf 17. 2009. évi XXIX. Törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról. URL:https://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A0900029. TV(дата звернення: 17.11.2017) 18. Az élettársi kapcsolat szabályozásában az új Ptk. Módositó inditvánzok alapján történt átirását kritikai éllel elemzi Vékás L. Birálot és jobbitó észrevételek az új Polgári Törvénykönyv kapcsán (zárószavazás elött).Magyor Jog. 2013. évi 1. szám. 1-7 o. 19. Barzó T. A magyar család jogi rendje. Budapest. Patrocinium Kiadó. 2017. 565 o. 20. Népmozgalom. 2015 In.Statisztikai tükör. 2016. április. 13.o.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті