ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ У ШЛЮБНОМУ ДОГОВОРІ

  • Анастасія Андріївна Катренко Міжнародний гуманітарний університет
Ключові слова: подружжя, правовий захист, правове регулювання, правові наслідки, розірвання шлюбу, розподіл майна, гарантії реалізації прав, правовий статус

Анотація

Головною метою цієї роботи є аналіз особливостей забезпечення приватних та публічних інтересів у шлюбному договорі учасниками сімейних правовідносин. Крім того, у статті досліджується та з’ясовується поняття, правова природа, особливості суб’єктного складу шлюбного договору, а також визначається співвідношення приватних та публічних інтересів в сфері договірного регулювання сімейно­правових відносин.

Біографія автора

Анастасія Андріївна Катренко, Міжнародний гуманітарний університет

Аспірантка кафедри цивільного та господарського права і процесу Міжнародного гуманітарного університету

Посилання

1. Энциклопедический словарь // Под ред. И.Е. Андреевского. – СПб. : Изд-во: Ф.А. Брокгауз и И.А. Эфрон – 1890. – Т.IV: Битбург – Бинчук. – 1895. 2. Жилинкова И.В. Брачный контракт (договор) / И.В. Жилинкова. – Харьков : «Ксилон», 2001. 3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – С.135 . 4. Кодекс про шлюб та сім’ю України. (Затверджено Законом № 2006-VII (2006а-07) від 20.06.69.) // Відомості Верховної Ради України. – 1969. – № 26. – С. 204. 5. Дзера О. Укладання подружжям угод щодо їх спільного майна // Радянське право. – 1978. – № 4. – С. 64. 6. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины / Под ред. Ю.С. Червоного. – К., 2003. – С. 175. 7. Сосипатрова Н. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение // Государство и право. – 1999. – № 3. –
С. 76-77. 8. Конституційне право України: Підручник для студ. вищ. юрид. закладів і фак. / В.Я. Тацій, В.Ф. Погорілко, Ю.М. Тодик та ін. – К. : Український центр правничих студій, 1999. – С. 199-200.
Опубліковано
2020-06-11
Розділ
Статті