МАЧУХА, ВІТЧИМ ТА ПАСИНОК, ПАДЧЕРКА ЯК УЧАСНИКИ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

  • Ірина Леонідівна Сердечна Хмельницький університет управління та права
Ключові слова: мачуха, вітчим, пасинок, падчерка, права, обов’язки

Анотація

У статті досліджено особливості виникнення та припиненя правового статусу мачухи та вітчима як учасників сімейних правовідносин. Визначено особисті немайнові та майнові права як мачухи, вітчима, так і пасинка, падчерки відповідно до чинного сімейного законодавства. Доведено, що досліджувані суб’єкти займають особливе місце серед інших суб’єктів сімейних правовідносин.

Біографія автора

Ірина Леонідівна Сердечна, Хмельницький університет управління та права

Старший викладач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права

Посилання

1. Національно-патріотичне виховання – державний пріоритет національної безпеки. Щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2014 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [редкол.: Жданов І. О., гол. ред. колег., Бєляєва І. І., Митрофанський С.В. та ін.]. – К., 2015. – 200 с. 2. Красицька Л. В. Проблеми здійснення та захисту особистих та майнових прав батьків і дітей : монографія. – К. : Видавництво Ліра-К, 2014. – 628 с. 3. Ромовська З. В. Українське сімейне право : підручн. – К. : Правова єдність, 2009. – 500 с. 4. Сімейне право України: навчальний посібник / за ред. Є. О. Харитонова. – К. : Істина, 2008. – 200 с. 5. Короткова Л., Віхров О. Щодо визначення правового статусу вітчима (мачухи) // Право України. – № 5-6. – 1995. – С. 30-32. 6. Апопій І. В. Правовий статус мачухи і вітчима у сімейному праві України // Радник. Український юридичний портал. – Електронний ресурс: http://radnuk.info/statti/567-simeine/15158-2011-01-21-09-00-45.html. 7. Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР: монография. – М. : Юридическая литература»,1972. – 336 с. 8. Сімейне право: Нотаріат Адвокатура Суд: науково-практичний посіб. з інформ. додатком на лазурному носії: у 2 кн. / Драгнєвіч Л. Ю., Пульнєва О. С., Фурса Є.І., Фурса С.Я. та ін. / За заг. ред.С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. – Кн. 1. – 2005. – 896 с. 9. Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей: постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 // Офіційний вісник України. 27.10.2008. – 2008. – № 79. – стор. 126. – стаття 2660. 10. Ворожейкин Е. М. Правовые основы брака и семьи : монография. – М. : Юридическая литература, 1969. – 160 с. 11. Рішення Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 22 лютого 2011 року у справі № 2-353/2011 за позовом про позбавлення батьківських прав // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Електронний ресурс: http:// www.reyestr.court.gov.ua/Review/14206271.
12. Рішення Косівського районного суду Івано-Франківської області від 13 березня 2013 року у справі № 347/72/13-ц за позовом про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів та призначення опікуна // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Електронний ресурс: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/30037160. 13. Рішення Макарівського районного суду Київської області від 05 березня 2009 року у справі № 2-236/09 за позовом про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, визнання права власності, визначення порядку користування житловим приміщенням // Єдиний державний реєстр судових рішень. – Електронний ресурс: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/8832126. 14. Рішення Новомиколаївського районного суду Запорізької області від 14 серпня 2008 року у справі № 2-268/08 за позовом органу опіки та піклування Новомиколаївської районної державної адміністрації про позбавлення батьківських прав//Єдиний державний реєстр судових рішень. – Електронний ресурс: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2812883. 15. Сімейне право України: Підручн. / [За ред. В. С. Гопанчука] – К. : Істина, 2002. – 304 с. 16. Бориславська М. В. Проживання падчерки, пасинка разом з мачухою, вітчимом: сімейно-правове значення // Часопис цивілістики. – №17. – 2014. – С. 56-59.
Опубліковано
2020-06-11
Розділ
Статті