ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРІВ ВІДЧУЖЕННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО Є ПАМ’ЯТКОЮ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

  • Юлія Євгенівна Мерзла Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: право власності, нерухомість, охоронний договір, об’єкт культурної спадщини, пам’ятка культурної спадщини

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, що є пам’яткою культурної спадщини. Здійснено спробу узагальнити вимоги чинного законодавства щодо посвідчення договорів відчуження нерухомості, що є пам’ятками культурної спадщини. Проведено розмежування понять «об’єкт культурної спадщини» та «пам’ятка культурної спадщини». Розглядаються питання особливостей здійснення права власності на нерухомість, що є пам’яткою культурної спадщини. Визначено перелік документів, необхідних для посвідчення договорів відчуження нерухомості, що є пам’яткою культурної спадщини. Проаналізовано судову практику з досліджуваної проблематики.

Біографія автора

Юлія Євгенівна Мерзла, Національний університет «Одеська юридична академія»

Аспірантка кафедри цивільного прaвa Нaцiонaльного унiверситету «Одеськa юридична aкaдемiя»

Посилання

1. Про охорону культурної спадщини від 08.06.2000 року № 1805-III: Закон України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov. ua/laws/show/1805-14. 2. Про нотаріат від 02.09.1993 року № 3425-XII: Закон України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3425-12/. 3. Рішення Жовківського районного суду Львівської області від 16 березня 2016 року по цивільній справі № 444/2291/15-ц. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/56602365. 4. Рішення Приморського районного суду м. Одеси від 23 травня 2017 року по цивільній справі №522/17340/13-ц. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66831981. 5. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 року № 296/5. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12. 6. Про затвердження методики грошової оцінки пам’яток: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 року № 1447. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1447-2002-%D0%BF
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті