ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

  • Дмитро Володимирович Кушнерук Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: конфіскація, примусове вилучення майна, право власності, держава, санкція

Анотація

Статтю присвячено визначенню нормативних актів, якими регулюється порядок конфіскації, їх аналізу з метою виявлення особливостей конфіскації як підстави набуття права державної власності та проблем, що виникають у цій сфері. Проаналізовано окремі види конфіскації. Виявлено проблеми, що виникають при проведенні цивільно­правової конфіскації. Проаналізовано сумісність загальної конфіскації та міжнародних норм щодо захисту права власності. Виявлено проблему щодо моменту набуття права власності державою на конфісковане майно.

Біографія автора

Дмитро Володимирович Кушнерук, Національний університет «Одеська юридична академія»

Аспірант кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред. : Васильев Е.А. – М. : Междунар. отношения, 1993. – 560 c. 2. Мейер Д.И. Русское гражданское право : в 2 ч. – М. : Статут, 1997. – Ч. 2. – 455 с. 3. Карс-Фриск М. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Право на собственность // Учебнометодическое пособие для судей. – М. : Российская академия правосудия, Совет Европы, 2002. – Режим доступу: http://www. rrpoi.narod.ru/echr/commentary/st1pr1.htm 4. Скрипник В. Конфіскація – як підстава припинення права власності // Підприємництво, господарство i право. – 2010. – № 4. – С. 78-81. – С. 80. 5. Аналіз ВСУ деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(print)/1207B66D24762C1DC2257D0E004CC41 6. Носік В.В. Припинення права приватної власності на землю в Україні // Земельне право України. – 2006. – № 6. – С. 43-48. 7. Єлісєєва О.В. Правові засади припинення права приватної власності на земельну ділянку у випадку її конфіскації за рішенням суду // Вісник Київського національного ун-ту імені Т. Шевченка. – 2005. – № 63-64. 8. Правове регулювання конфіскації майна в Російській Федерації. – Режим доступу: http://ukrzakon.net/uchbov-materali/ page,4,5907-Pravovoe-regulirovanie-konfiskacii-imushestva-v-Rossiiyskoiy-Federacii.html 9. Собко Г.М. Співвідношення права громадян на власність і конфіскація майна // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. – № 2. – С. 42-44.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті