СТРАХУВАННЯ МАЙНА ВІД ПОЖЕЖІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

  • Надія Вікторівна Вороніна Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: пожежа, страхування від вогню, страхування, страховий випадок

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням цивільно­правового регулювання страхування майна від вогню. Страхування повинно надати гарантії відновлення порушених інтересів в разі знищення майна фізичних та юридичних осіб внаслідок настання страхового випадку пожежі.

Біографія автора

Надія Вікторівна Вороніна, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Алієв Р. Страхове регулювання в США: Огляд / Страхова справа. – 2000. – № 5. – С. 18-34. 2. Агеев Ш.Р., Васильев Н.М., Катырин С.Н. Страхование: теория, практика и зарубежный опыт. – М., 1998. – 396 с. 3. Страхування: теорія та практика: Навчально-методичний посібник / Внукова Н.М., Успаленко В.І., Временко Л.В. та ін.;
За загальною редакцією проф. Внукової Н.М. – Харків: Бурун Книга, 2004. – 376 с. 4. Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 34-35. – ст.4 5. Правила пожежної безпеки в Україні. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15 6. Дзюндзюк Б.В., Хянникяйнен А.И., Швед В.Б. Катастрофы и чрезвычайные ситуации. – Харьков: Форт, 1998. – 120 с. 7. Осадець С.С. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 585 с.
Опубліковано
2020-06-09
Розділ
Статті