ОСНОВНІ МАЙНОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СТРУКТУРІ ЗМІСТУ ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНИХ ВІДНОСИН

  • Аліна Рашидівна Чанишева Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: зобов’язання, зобов’язальні відносини, основні зобов’язання, основні майнові зобов’язання

Анотація

У статті на підставі аналізу чинного цивільного законодавства та спеціальної літератури виокремлюються
основні майнові зобов’язання у структурі змісту зобов’язальних відносин. Визначаються їх сторони, зміст,
моменти виникнення та припинення. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства в
частині, що регулює зазначені зобов’язання.

Біографія автора

Аліна Рашидівна Чанишева, Національний університет «Одеська юридична академія»

Доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного права
Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Федорченко Н.В. Зобов’язання надання послуг у цивільному праві України: теоретико-правові засади : дис. ... доктора
юрид. наук : 12.00.03. Киъв, 2015. 443 с.
2. Белов В.А. Гражданское право. Т. ІІ. Общая часть. Лица, блага, факты. Москва : Юрайт, 2012. 1093 с.
3. Савиньи Ф.К. ф. Обязательственное право. Москва, 1876. 581 с.
4. Дернбург Г. Пандекты: Обязательственное право. В 3 т. Т. 3 / Под ред. П. Соколовского. Москва : Университет. тип.,
1904. 490 c.
5. Кодинець А. Договірні інформаційні відносини у сфері наукової діяльності. Проблеми теорії і практики. Підприємництво,
господарство і право. 2015. № 2. С. 15–17.
6. Кохановська О.В. Договір про надання інформаційних послуг. Договірне право України. Особлива частина / За ред.
О.В. Дзери. Київ : Юрінком Інтер, 2009. С. 1141–1148.
7. Стефанчук Р.О. Загальні положення про договір купівлі-продажу. Договірне право. Особлива частина / За ред. О.В. Дзери.
Київ : Юрінком Інтер, 2009. С. 7–78.
Опубліковано
2019-12-05
Розділ
Статті