ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПОРТСМЕНІВ

  • Людмила Іванівна Харитонова Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсійне страхування, особливі заслуги

Анотація

У статті досліджуються особливості пенсійного забезпечення спортсменів, визначаються підстави та умови призначення усіх видів пенсій як в системі пенсійного страхування (вік, інвалідність та втрата годувальника), так і в системі пенсійного забезпечення (вислуга років). Зазначені категорії спортсменів, яким надано право на збільшення усіх видів пенсій відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

Біографія автора

Людмила Іванівна Харитонова, Національний університет «Одеська юридична академія»

Старший викладач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058–IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 49-51. Ст. 376 2. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. №1788-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992.
№ 3. Ст. 10 3. Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: Закон України від 01.06.2000 р. № 1767-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2000. №35. Ст. 289
Опубліковано
2020-06-12
Розділ
Статті