МАЛОЗНАЧНІСТЬ СПРАВ ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

  • Марина Генадіївна Поліщук Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  • Іван Олексійович Паталаха Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  • Едуард Сергійович Трубіцин Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: малозначність справ цивільної юрисдикції, позовне провадження, дискреція суду, касаційне оскарження, сума позовів, малозначні конфлікти

Анотація

Стаття присвячена аналізу законодавчого положення щодо малозначності справ цивільної юрисдикції. Проаналізоване значення малозначності справ цивільної юрисдикції для судочинства України. Розглянуті методи щодо вирішення проблематики малозначності справ цивільної юрисдикції, зокрема, обмеження у касаційному оскарженні рішень щодо малозначних справ, та чи є це порушенням Конституції України. Зазначені можливі перспективи подальшого розвитку у даному напряму.

Біографії авторів

Марина Генадіївна Поліщук, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Іван Олексійович Паталаха, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Студент 4 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Едуард Сергійович Трубіцин, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Студент 4 курсу юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Посилання

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996, № 30, ст. 141. 2. Цивільний процесуальний кодекс України. Кодекс, Закон України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України, 2004, № 40-41, 42, ст. 492. 3. Ізарова І.О. Реформи цивільного процесуального законодавства в незалежній Україні: 1991–2017 / Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального законодавства. Зб. наук. праць. К., 2017, C. 18 4. Помазанов А.В. Малозначність справ у цивільному процесі України URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/1_2018/ part_2/16.pdf (дата звернення: 18.10.2018). 5. Кодекс адміністративного судочинства України. Кодекс, Закон від 06 липня 2005 р. № 2747-IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України, 2005, № 35-36, № 37, ст. 446.
6. Закон України Про Державний бюджет України на 2018 рік. Закон України; Бюджет, Розподіл, Перелік від 07 грудня 2017 р. № 2246-VIII IV / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради, 2018, № 3-4, ст. 26. 7. Лесько А.О. Малозначність справ цивільної юрисдикції як критерій для їх розгляду у спрощеному позовному провадженні та відмови у відкритті касаційного провадження URL: http://www.vru.gov.ua/mass_media/998 (дата звернення: 18.10.2018). 8. Ткачук О.С. Спрощене провадження – новела цивільного процесу: правова природа, ознаки, процедура URL: http://minust. myapp.com.ua/storage/attachments/Ткачук_2017_Спрощене%20провадження%20–%20новела%20цивільного%20процесу_ правова%20природа,%20ознаки,%20процедура.pdf (дата звернення: 18.10.2018).
Опубліковано
2020-06-12
Розділ
Статті