РЕКЛАМА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ

ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮВАННЯ

  • Богдан Володимирович Фасій Національний університет «Одеська юридична академія»
  • Аліна Вікторівна Матвійчук Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: цивільне право, правове регулювання, реклама, ІТ-право, соціальні мережі

Анотація

У статті йдеться про проблеми регулювання реклами в соціальних мережах. Досліджено, що розвиток Інтернету в найближчому майбутньому перетворить мережу в стандартний канал соціальних комунікацій, за яким будуть здійснюватися переважна кількість роздрібних торгових операцій. При відсутності норм, що регулюють дії користувачів, організацій і держав в Інтернеті виникає і міцно закріплюється в свідомості подвійний стандарт: закони повинні дотримуватися, але тільки не в мережі.

Біографії авторів

Богдан Володимирович Фасій, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Аліна Вікторівна Матвійчук, Національний університет «Одеська юридична академія»

Магістрант факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: монографія / авт. кол.; за ред.. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової; НУ ОЮА. Одеса: Юридична література, 2018. 248 с. (Серія: Цивілістика та «ІТ-право») 2. Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні: зб. аналіт. доп. / М.А. Ожеван, С.Л. Гнатюк, Т.О. Ісакова; за заг. ред. Д.В. Дубова. К.: НІСД, 2011. 96 с. 3. Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі: монографія / авт. кол.; за ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової; уклад. Б.В. Фасій; НУ ОЮА. Одеса: Юридична література, 2018. 176 с. (Серія: Цивілістика та «ІТ-право») 4. ІТ-право – це просто: посібник / авт. кол.; за ред. д.ю.н., проф. Є.О. Харитонова. Одеса, Фенікс, 2017. 106 с. 5. Кипа О.О. Правопорушення в мережі Інтернет. Часопис Київського університету права. 2010. №4. С. 346–350. 6. Фасій Б.В. ІТ-відносини та субсидіарне застосування норм цивільного законодавства. Інформаційні технології в судочинстві: матер. всеукр. наук.-практ. конф., яка проводиться в рамках тижня цивільного процесу (м. Одеса, 18 квітня 2017 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. Голубєвої Н.Ю. Одеса: Фенікс, 2017. С. 100–103. 7. Єфремова К.В. До перспектив правового регулювання інтернет-правовідносин: господарсько-правовий аспект. Право та інноваційне суспільство. 2014. № 1. С. 5–11. 8. Котенко Е.С. Авторские права на мультимедийный продукт: монография. М.: Проспект, 2013. 123 с.
Опубліковано
2020-06-12
Розділ
Статті