ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА АКАУНТА В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ

  • Катерина Георгіївна Некіт Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: акаунт, соціальні мережі, персональні дані, право власності, віртуальна власність, GDPR, веб-сторінка

Анотація

У статті зроблено спробу визначити поняття та правову природу акаунтів у соціальних мережах, підхід до правового регулювання відносин, пов’язаних із акаунтами в соціальних мережах. Визначаються складові частини акаунтів у соціальних мережах, аналізується зв’язок акаунтів у соціальних мережах із веб-сторінками. Розглядається проблема кваліфікації персональних даних як різновиду права власності з урахуванням іноземної судової практики та положень GDPR (Загального регламенту захисту даних). Зроблено висновок про можливість кваліфікації акаунтів у соціальних мережах як особливого об’єкту права власності.

Біографія автора

Катерина Георгіївна Некіт, Національний університет «Одеська юридична академія»

Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Посилання

1. Аккаунт. URL: https://wiki.rookee.ru/akkaunt/ 2. Przemyslaw Palka. Virtual property: towards a general theory. URL: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/49664/Palka_2017. pdf?sequence=1&isAllowed=y 3. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD% D0%BA%D0%B0. 4. Некіт К.Г. Веб-сайт як комплексний об’єкт цивільних прав. Часопис цивілістики. Спецвипуск ІТ-право. 2017. № 26. С. 69–74. 5. Постанова Пленуму ВГС України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12. 6. Постанова Верховного Суду України від 13 березня 2018 р. у справі № 918/186/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/72763168. 7. Przemyslaw Palka. Virtual property: towards a general theory. URL: http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/49664/Palka_2017. pdf?sequence=1&isAllowed=y 8. Regulation EU 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection on natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 45/46/EC (General Data Protection Regulation). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. 9. My data are mine. Why we should have ownership rights on our personal data: report. URL: https://www.generationlibre.eu/wpcontent/uploads/2018/01/Rapport-Data-2018-EN-v2.pdf 10. Le RGPD interdit-il aux individus de «vendre» leurs données personnelles? URL: https://scinfolex.com/2018/05/12/le-rgpdinterdit-il-aux-individus-de-vendre-leurs-donnees-personnelles/. 11. John Mummery. Property in Information Age in Barr (ed). Modern studies in Property Law, vol 8 (Bloomsbury 2015). 12. Информационная асимметрия. URL: http://www.economicportal.ru/ponyatiya-all/informaconnaya-assimetriya.html. 13. Некіт К.Г. Доменне ім’я як об’єкт цивільних прав. Часопис цивілістики. 2017. № 23. С. 40–45. 14. Некіт К.Г. Правовий статус криптовалют в Україні та у світі. Юридичний науковий електронний журнал. 2018. № 1.
С. 40–42. URL: http://lsej.org.ua/1_2018/12.pdf.
Опубліковано
2020-06-12
Розділ
Статті