ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ СПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ)

  • Олег Юрійович Лавренюк Міжнародний гуманітарний університет
Ключові слова: спорт, інтелектуальна власність, знак для товарів та послуг, захист прав

Анотація

У статті розглядаються проблеми захисту прав інтелектуальної власності у сфері спорту. Особлива увага приділяється захисту знака для товарів і послуг. Зроблено висновок про існування проблем у захисті прав інтелектуальної власності у сфері спорту, які потребують негайного вирішення з урахуванням специфіки відносин, що виникають у цій галузі.

Біографія автора

Олег Юрійович Лавренюк, Міжнародний гуманітарний університет

Аспірант кафедри цивільного і господарського права і процесу Міжнародного гуманітарного університету

Посилання

1. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24.12.1993 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 14, ст.80. 2. Некіт К.Г. Особливості комерційної експлуатації спортивних об’єктів: практичний аспект. Спортивне право України: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 19 жовтня 2018 р. Запоріжжя, 2018. С. 26. 3. Дорошенко Д.О. Захист від паразитичного маркетингу як один з пріоритетів спортивного права України. Спортивне право України: сучасний стан та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 19 жовтня 2018 р. Запоріжжя, 2018. С. 49. 4. Електронний ресурс. Режим доступу: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0387&T=14&lng=1&st=0 5. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник / І.3. Должанський, Т.О. Загорна. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. С. 81 (384 с.) 6. Складання та подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг [Текст]: практ. посіб. / уклад. О.Д. Лєвічева, С.Т. Кривошей; МОН України. Державний департамент інтелектуальної власності. К.: [б. в.], 2007. 39 с. 7. Мамуня О., Чижова Ю. Боротьба з контрафактною продукцією у сфері спорту. URL: http://vkp.ua/ua/publications/articles/ fighting_counterfeit_sport_products_in_ukraine/. 8. Nike подав до суду на фірму з України за використання бренду. URL: https://ua.korrespondent.net/business/companies/ 4026956-Nike-podav-do-sudu-na-firmu-z-ukrainy-za-vykorystannia-brendu. 9. Nike подав до суду на українську компанію. URL: https://economics.unian.ua/finance/10316523-nike-podav-do-sudu- na-ukrajinsku-kompaniyu.html. 10. URL: http://www.internationallawoffice.com/newsletters/ Detail.aspx?g=3e4315da-de56-4fbd-a938-0c897249fac9). 11. Садовник А. На себе – вишиванку, на продаж – «лівий» адидас. URL: https://rivnepost.rv.ua/news/na-sebe- vishivanku-naprodazh-liviyadidas. 12. Відомі спортивні бренди Nike та Puma посварились. URL: https://galfinance.info/ekonomika-ta-biznes/2018/05/11/vidomisportivni-brendi-nike-ta-puma-posvarilis/.
Опубліковано
2020-06-12
Розділ
Статті